Follow by Email

luni, 24 septembrie 2012

Van Gogh Starry Night Interactive Animation (music by Gig McKell)


Constelația, Leagănul Iubirii Eterne.

Dangatul clopotului, m-a scos afara. 
 Și într-un suflet, eu fug la copacul
unde am facut dragoste prima oara.
Cu ochii inlacrimati de dorul Tau 
Te caut pe cerul involburat, ca marea de furtuna.

Fara regrete, las casa si orasul, 
las muntii si vaile, las  marea 
si din creanga in creanga, urc l a Tine.
Acum si Eu si Tu suntem parte din constelatatie.
Magica constelatie, leaganul iubirii noastre eterne.
de Teodora Stoica -Ti:

Constellation, Cradle of Love Eternal.

Ringing the bell, I pulled myself, out.
And into a soul, I flee at the tree
where, we made ​​love the first time.
With watery eyes by Your longing
I looking on You, on whirling sky, as sea by storm.

Without regret, leave the house and city
I leave the mountains and valleys, I leave sea
and from branch in branch, I climb at You.
Now You and I, we are part of constelatatie.
Magic constellation, the cradle of our eternal love.
by Teodora Stoica -Ti:

Giant - I'll see you in my dreams


Căința
Sursa:
Giant - I'll see you in my dreams

Iubirea noastra era prea mare 
si acesta a fost motivul plecarii mele 
pentru ca eu nu am avut putere 
să mă confrunt cu sentimentele mele.

Acum, eu traiesc din amintiri 
si regret că, atunci eu nu am avut 
mintea de acum si să îti marturisesc 
iubirea mea nemarginita pentru tine, Iubire.

Iarta-ma iubitule, că am distrus 
si viata Ta si viata Mea 
cu spaima stupidă 
că nu sunt demna de dragostea ta!

Desi anii lungi au cazut peste noi,
cugetul  si sufletul meu, te striga, neincetat
in ficare clipa a zilei:vino, singura mea iubire 
să sfarsim in brate, amandoi si
să dam uitarii zilele pierdute!
de Teodora Stoica -Ti:

Repentance 
Source:
Giant - I'll see you in my dreams

Our love was too great
and this was the reason for my departure
because I have not had power
to confront me, with my feelings.

Now I live from memories
and regret that then, I did not, had
mind  by now, and I confess to you to,
My endless love for you, Darling!

Forgive me baby, that I destroyed
And Your life and My life
with fear stupid
that I am not worthy of your love.

Although long years have fallen upon us,
mind and my heart, cry on you, constantly
In each moment of the day:
Come, my sole love, to end in our arms
and to give forgotten, lost days!
by Teodora Stoica -Ti:

joi, 20 septembrie 2012

The Hobbit: An Unexpected Journey - Trailer 2 (GREEK SUBS)


Filmul "The Hobbit" este o metafora a schimbarii  fortelor
puterii din noi insine si in raport cu lumea inconjuratoare .
Desi subiectul filmului a fost publicat in 1937 in trilogia 
Lord of the Rings, dupa care a fost facut filmul, tema lui 
este de actualitate.
Pentru eliberarea regatului pierdut si recuperarea comorii,  Gandalf isi  completeaza echipa de 13 pitici cu al 14-lea membru, Bilbo Bagins.
Calatoria celor doi protagonisti ai filmului, Gandalf
si Bilbo Bains este o calatorie plina de neprevazut, care te 
tine cu sufletul la gura pe durata ei, prin aventurile 
exibitioniste ale eroului nostru legendar, Bilbo. 
Aceasta, după găsirea inelului magic, faimos, ii ia puterea supranaturală a lui, putere care schimbă natura acestuia în raport cu lumea și cu sine însuși.
In fine, filmul este o  mare capodepera cinematografica.
Teodora Stoica -Ti:

The film "The Hobbit" is a metaphor of change, the forces
power in ourselves and in relation to the surrounding world.
Although subject of the film was published in 1937 in trilogy
Lord of the Rings, after that was done the film, whose theme is topical and today.
To release lost kingdom and recover the treasure, Gandalf completes its team of 13 dwarfs with the 14-th member, Bilbo Bagins.
The journey of the two protagonists of the film, Gandalf
and Bilbo Bains, is a journey full of unexpected, that you
blown into during her through exhibitionist adventures
of our legendary hero, Bilbo.
This, after finding famous magic ring he takes the supernatural power of the ring, power that changes its nature in relation to the world and with himself.
Finally, the film is a great cinematographic capodepera.
Teodora Stoica -Ti:

miercuri, 19 septembrie 2012

Oliver Dragojevic-AndjelaNoaptea de Matase
sursa:
Angels - Oliver Dragojevic

In noaptea albastra
din matase fina 
racoaroasă si placuta
te aștept pe tine,
Inger Pazitor:
sa ma acoperi
in asternutul meu 
cu pled moale din 
puful aripilor tale.
Și în somn adânc 
să ma cufund si sa visez 
mainile tandre si buzele fierbinti
ale iubitului, pe corpul meu nelinistit.
de Teodora Stoica -Ti:

Night of Silk
source:
Angels - Oliver Dragojevic

In the blue night 
from fine silk
chilly and enjoyable
I you wait on you 
Guardian Angel: 
to get me cover 
in my bed with
the soft blanket from
fluff  your wings 
And in deep sleep
to plunge me and to dream
gentle hands,  lips hot 
of the lover, on my anxious body. 
by Teodora Stoica -Ti:

duminică, 16 septembrie 2012

Hans Zimmer: Dark Knight Trilogy vs Inception Mix 2012Puțul Groazei
sursa:
Dark Knight Trilogy vs Inception Mix 

Aseara, am adormit si
am picat in puțul groazei. 
Toaca îmi asurzeste urechile. 
Jivinele de sub pamant 
se târăsc si nu-mi dau pace.
Îmi adun ultimile puteri si 
mă agaț cu unghiile de pereti. 
Urc incet si văd lumina, dar 
sus, stupoare!!
Paznicii de deasupra 
nu-mi dau voie sa ies.
Troli de sub Pamant, 
nu mă vor, nici ei.
Unde să mă duc? Ce am gresit?
Cine mi-a dat brânci?
Doamne, Dumnezeule, iarta-ma!
Promit că mă căiesc. 
de Teodora Stoica -Ti: 

Pit Horror 
source: 
Dark Knight Trilogy vs Inception Mix 
Last night, I fell asleep and
I fell in pit horror.
Chop me deaf, my ears.
Beasts from the ground
they crawl, and do not give me peace.
I  me gather the last powers, and
me hooked with fingernails  of walls.
I got up slowly and I see the light, but
above, stupor!
Guards above
I do not give permission to leave.
Trolls under the earth,
do not want me, no they.
Where to go? What did I do wrong?
Who me push down?
Lord, God, forgive me !
I promise that I repent.
by Teodora Stoica Teodora -Ti:

joi, 13 septembrie 2012

Adrian Munteanu şi Mihai Cătruna- arte frumoase-poezie şi arta suprareal...Rază Fermecată

"Rază" suspendată 
in abisul cenusiu 
caută, o crapatură 
să lumineze
locul unde a inceput 
frumoasa poveste de amor 
rupta de 
furtuni si ploi.
Lumina si căldura ei 
se intoarce inapoi 
suflând culoare 
peste "Arătare"  
ce intr-o clipită 
se trasforma 
intr-o tanara Lady 
gata sa calatoreasca
intre universuri suprapuse.
de Teodora Stoica -Ti:

Portée Enchanté

"Range" suspendu
en gris abîme
la recherche d'une fissure
de briller
par où commencer
belle histoire d'amour
brisée par
les tempêtes et la pluie.
La lumière et la chaleur les
retourner
souffler couleur
sur «paraître»
qui en un tournemain
à transformer
une jeune femme
Prêt à voyager
entre des univers qui se chevauchent.
de Teodora Stoica -Ti:
...

The Promise - Tracy Chapman


Dezamăgirea
sursa:
Tracy Chapman -The Promise 
Promisiunea Ta, 
Minciună cu picioare scurte. 
Ai plecat încet încet 
ca un pitic nevolnic 
prelungind durerea mea de plumb.
.......................................
Inima-mi fierbe de supărare. 
Topește plumbul din
ficat și bila.
Transformă 
gustul dulce al fructe de pădure
din gurii mea 
în gust de pelin amar.
.................................................
Vreau să mă ridic din pat 
și să te prind din urmă 
ca să vezi cu ochii tăi 
ce ai făcut cu  
senzualitatea trupului 
și frumusețea chipului meu?
..........................................
Cu copitele tale de măgar 
ai calcat pe "Mine" și 
ai lăsat în cuibul nostru de amor 
o copie turtită a 
femeii care te-a iubit odata 
cu toata suflarea ei.
va continuua 
de Teodora Stoica -Ti:

Disillusionment
source:
Tracy Chapman-The Promose

Your Promise,
Lies with short legs.
You went slowly slowly
that a feeble dwarf
prolonging my pain by lead.
.......................................
My heart boil of anger,
Melted lead from
liver and gall.
Converts
sweet taste of fruit by forest
from my mouth 
in  taste of bitter wormwood.
.................................................
I want to get out from bed
and to catch you from behind
that; to see with your eyes
what did with
sensuality the body
and beauty my face.
..........................................
With your hooves by donkey
You stepped on "me" and
you left in our nest of love
flattened copy, of
woman who loved you once
with all her breath.
to continuous
by Teodora Stoica -Ti:

The Promise - Tracy Chapman


Dezamăgirea
Promisiunea Ta, 
Minciună cu picioare scurte. 
A plecat încet încet 
ca un pitic nevolnic 
prelungind, durerea mea, de plumb.
.......................................
Inima îmi fierbe de supărare 
topește plumbul, ce viziteaza
ficatul și bila,
bilă, care transformă 
gustul gurii mele
de fructe dulci de pădure 
în ghințura de pelin amar.
.................................................
Vreau să mă ridic din pat 
și să te prind din urmă 
ca să vezi, cu ochii tăi 
ce, ai făcut cu  
senzualitatea, trupului 
și frumusețea chipului meu.
..........................................
Cu copitele tale, de măgar 
ai calcat pe "Mine" și 
ai lăsat, în cuibul nostru, de amor 
o copie turtită a 
femeii, care te-a iubit, odata 
cu toata suflarea ei, de în-drăgostită.
va continuua 
de Teodora Stoica -Ti:

miercuri, 12 septembrie 2012

Clara Schumann - Piano Works [selection]


"CLARA SCHUMANN, pianista şi compozitoarea germană, soţia lui ROBERT SCHUMANN, este omagiată de GOOGLE printr-un GOOGLE DOODLE LOGO INTERACTIV. În GOOGLE DOODLE-ul prin care GOOGLE o omagiază pe CLARA SCHUMANN, la 193 de ani de la naşterea acesteia, CLARA SCHUMANN este înfăţişată cântând la pian, alături de cei opt copii ai săi cu Robert Schumann."
Compozitoare faimoasa, Clara Schuman  a fost 
una din primile  mari pianiste din perioada romantica, care a cantat in public si un pilon de nadejde in activitatea muzicala a sotului  alaturi de care ea il incurajeaza pe Johannes Brahms sa compuna si totodata, interpreteaza piesele sale in public.
Muzica sa, din "Piano works", râu proaspat  de 
munte, patrunde lin si fără zgomot in sufletul 
melomanul înrăit și dă vigoare trupului lui, obosit si stresat de grijile cotidiene. 
Auditie placuta!
Teodora Stoica -Ti: 

"Clara Schumann, German pianist and composer, Robert Schumann's wife, is praised of GOOGLE with a Google Doodle LOGO interaction. Google doodle by that Google pays tribute to Clara Schumann, to 193 years after its birth, CLARA SCHUMANN is depicted playing the piano, with his eight children of Robert Schumann. "
Famous composer, Clara Schumann was
one of the first great pianist of the Romantic period, who played in public a reliable pillar in the musical work of her husband, with whom she encourages him, on Johannes Brahms to compose, and also, plays his songs in public .
His music from "Piano Works" fresh river, of
mountain, penetrate, smooth and noiseless in soul
avid of  music lover and gives force body , tired and stressed by everyday worries.
Enjoy!
Teodora Stoica -Ti:

Maksim Mrvica - Somewhere in TimeEu sunt țintuită "undeva in timp" și interpretarea instrumental perfectionistă, a compoziției lui John Barry, nu mă lasă sa părăsesc scena romantică si magică a peliculei.
Ce mai du-te vino, sunt o cârpă in mâna timpului.
Teodora Stoica -Ti:
I am pinned "somewhere in time" and interpretation perfectionist instrumental, of composition John Barry, do not let me leave from the scene romantic and magical of film.
What's more back and forth, am a rag in hand the time.
Teodora Stoica -Ti:

Whitney Houston - One Moment in Time (Lyric)


Testament din cer

sursa: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

un moment din timpul meu 
Am crezut in Tine .
Si in acea clipa fatala 
am predat destinul meu,Ție.
Tu, ca un fur mi-ai luat viata in cer.
multe lucruri, eu aveam de spus 
dar cuvintele mele au ramas in eter.
Eu stiu ca Tu repeti, intr-una 
ca eu sunt vie si nemuritoare. 
Dar de acolo, de unde eu sunt 
eu nu mai pot spune, ce voiam 
pentru prietenii si fanii mei.
Langa ei, am trait clipe de extaz 
si dorul meu de ei este viu, inca.
Dar,  dragi mei melomani 
sa nu fiti tristi! 
Eu va voi iubi, mereu.
Voi ati fost 
existenta mea de beatitudine 
pe pamantul trădător 
care intr-o clipa neatenta 
m-a predat  Ingerilor 
sa ma duca acasa la God.
De aceea, eu va las:
un mic testament:
"One Moment In Time" 
si;
Stati, cu ochii in patru 
sa nu vina Doamna Coasa 
sa secere ale voastre destine, 
mai devreme si sa nu aveti
"One Moment in Time"
al Vostru de Glorie!
de Teodora Stoica -Ti:

Testament of heaven

Source: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

a moment of my time
I believed in you.
And in that fatal moment
I taught my destiny,Thou.
You, as a thief took my life in heaven.
many things, I to having, to say
but my words have remained in ether.
I know that Thou repeat into one
that I'm alive and immortal.
But over there, where I am
I can not say what I wanted
for friends and my fans.
Near them, I lived moments of ecstasy
and my longing by them is alive, yet.
But, you dear music lovers
to do not be sad!
I will love you always.
You have been
My existence of beatitude
on, traitor earth
that, into a careless moment,
me handed, Angels
to take me home to God.
Therefore, I you let:
a small testament:
"One Moment In Time"
and;
Stand with eyes in four
to do not come Mrs. Scythe
to reap by your destinies,
earlier and to have do not
"One Moment in Time"
of Your by Glory!
by Teodora Stoica -Ti:

Whitney Houston - One Moment in Time (Lyric)


Testament din cer

sursa: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

un moment din timpul meu 
Am crezut in Tine .
Si in acea clipa fatala 
am predat destinul meu,Ție.
Tu, ca un fur mi-ai luat viata in cer.
multe lucruri, eu aveam de spus 
dar cuvintele mele au ramas in eter.
Eu stiu ca Tu repeti, intr-una 
ca eu sunt vie si nemuritoare. 
Dar de acolo, de unde eu sunt 
eu nu mai pot spune, ce voiam 
pentru prietenii si fanii mei.
Langa ei, am trait clipe de extaz 
si dorul meu de ei este viu, inca.
Dar,  dragi mei melomani 
sa nu fiti tristi! 
Eu va voi iubi, mereu.
Voi ati fost 
existenta mea de beatitudine 
pe pamantul trădător 
care intr-o clipa neatenta 
m-a predat  Ingerilor 
sa ma duca acasa la God.
De aceea, eu va las:
un mic testament:
"One Moment In Time" 
si;
Stati, cu ochii in patru 
sa nu vina Doamna Coasa 
sa secere ale voastre destine, 
mai devreme si sa nu aveti
"One Moment in Time"
al Vostru de Glorie!
de Teodora Stoica -Ti:

Testament of heaven

Source: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

a moment of my time
I believed in you.
And in that fatal moment
I taught my destiny,Thou.
You, as a thief took my life in heaven.
many things, I to having, to say
but my words have remained in ether.
I know that Thou repeat into one
that I'm alive and immortal.
But over there, where I am
I can not say what I wanted
for friends and my fans.
Near them, I lived moments of ecstasy
and my longing by them is alive, yet.
But, you dear music lovers
to do not be sad!
I will love you always.
You have been
My existence of beatitude
on, traitor earth
that, into a careless moment,
me handed, Angels
to take me home to God.
Therefore, I you let:
a small testament:
"One Moment In Time"
and;
Stand with eyes in four
to do not come Mrs. Scythe
to reap by your destinies,
earlier and to have do not
"One Moment in Time"
of Your by Glory!
by Teodora Stoica -Ti:

Whitney Houston - One Moment in Time (Lyric)


Testament din cer

sursa: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

un moment din timpul meu 
Am crezut in Tine .
Si in acea clipa fatala 
am predat destinul meu,Ție.
Tu, ca un fur mi-ai luat viata in cer.
multe lucruri, eu aveam de spus 
dar cuvintele mele au ramas in eter.
Eu stiu ca Tu repeti, intr-una 
ca eu sunt vie si nemuritoare. 
Dar de acolo, de unde eu sunt 
eu nu mai pot spune, ce voiam 
pentru prietenii si fanii mei.
Langa ei, am trait clipe de extaz 
si dorul meu de ei este viu, inca.
Dar,  dragi mei melomani 
sa nu fiti tristi! 
Eu va voi iubi, mereu.
Voi ati fost 
existenta mea de beatitudine 
pe pamantul trădător 
care intr-o clipa neatenta 
m-a predat  Ingerilor 
sa ma duca acasa la God.
De aceea, eu va las:
un mic testament:
"One Moment In Time" 
si;
Stati, cu ochii in patru 
sa nu vina Doamna Coasa 
sa secere ale voastre destine, 
mai devreme si sa nu aveti
"One Moment in Time"
al Vostru de Glorie!
de Teodora Stoica -Ti:

Testament of heaven

Source: "One Moment In Time" -
- Whitney Houston

a moment of my time
I believed in you.
And in that fatal moment
I taught my destiny,Thou.
You, as a thief took my life in heaven.
many things, I to having, to say
but my words have remained in ether.
I know that Thou repeat into one
that I'm alive and immortal.
But over there, where I am
I can not say what I wanted
for friends and my fans.
Near them, I lived moments of ecstasy
and my longing by them is alive, yet.
But, you dear music lovers
to do not be sad!
I will love you always.
You have been
My existence of beatitude
on, traitor earth
that, into a careless moment,
me handed, Angels
to take me home to God.
Therefore, I you let:
a small testament:
"One Moment In Time"
and;
Stand with eyes in four
to do not come Mrs. Scythe
to reap by your destinies,
earlier and to have do not
"One Moment in Time"
of Your by Glory!
by Teodora Stoica -Ti:

marți, 11 septembrie 2012

Can Yücel "Özledim Seni"


A cui Toamnă?!
Toamna a sosit 
la propriu si figurat. 
E placut, dar trist 
că drumul s-a sfarsit.
Frunzele ei, cromate, 
dulci-amarui sunt 
relicve cu tine 
adunate peste timp.
In padurea seculara 
eu am gasit copacul nostru. 
Patul facut de bratele sale 
mă astepta pe mine, parcă. 
Mă tavalesc in el si 
ascult  muzica tânguitoare 
a frunzelor lui, foșnind 
la urechile mele 
cuvintele tandre de altadata.
Pe narile-mi îmbătrânite,eu trag 
mirosul pământului reavan si absorb 
amintirea parfumului tău rafinat si 
mă cufund în somnul rece al iernii.
de Teodora Stoica -Ti:

Whose Autumn?!
Autumn has arrived
at literally and figuratively.
It's nice, but sad
that road it ended.
Its leaves, chrome
bittersweet, are
relics with you
collected over time.
In secular forest
I found our tree.
Bed made, ​​of its arms 
was waiting on me, though.
Me wallow in it and
listening to music sorrowful 
of leaves rustled
at  my ears
gentle words by old fashioned.
On my nostrils, aging I draw 
smell of wet earth and absorbs
rembrance your exquisite scent
was drowning me in cold sleep of winter.
by Teodora Stoica -Ti:

Can Yücel "Özledim Seni"


A cui Toamnă?!
Toamna a sosit 
la propriu si figurat. 
E placut, dar trist 
că drumul s-a sfarsit.
Frunzele ei, cromate, 
dulci-amarui sunt 
relicve cu tine 
adunate peste timp.
In padurea seculara 
eu am gasit copacul nostru. 
Patul facut de bratele sale 
mă astepta pe mine, parcă. 
Mă tavalesc in el si 
ascult  muzica tânguitoare 
a frunzelor lui, foșnind 
la urechile mele 
cuvintele tandre de altadata.
Pe narile-mi îmbătrânite,eu trag 
mirosul pământului reavan si absorb 
amintirea parfumului tău rafinat si 
mă cufund în somnul rece al iernii.
de Teodora Stoica -Ti:

Whose Autumn?!
Autumn has arrived
at literally and figuratively.
It's nice, but sad
that road it ended.
Its leaves, chrome
bittersweet, are
relics with you
collected over time.
In secular forest
I found our tree.
Bed made, ​​of its arms 
was waiting on me, though.
Me wallow in it and
listening to music sorrowful 
of leaves rustled
at  my ears
gentle words by old fashioned.
On my nostrils, aging I draw 
smell of wet earth and absorbs
rembrance your exquisite scent
was drowning me in cold sleep of winter.
by Teodora Stoica -Ti:

luni, 10 septembrie 2012

Liebe ist mehr als nur eine Nacht - Die Flippers - Cover by Horst & Inge...

 
   Apus de Soare
În amurg, ne iubim 
cu patimă si foc.
Și vântul pe brațe 
unduitoare și revigorante 
leagană iubirea noastră
peste mări si zări 
într-un blând apus de soare.
Teodora Stoica -Ti:
 
Sunset
In dusk us love 
with passion and fire.
And wind on the arms
undulating and refreshing
swing our love
overseas and horizons
into a gentle sunset.
Teodora Stoica -Ti:
 
Sonnenuntergang 
    In der Dämmerung, uns lieben
mit Leidenschaft und Feuer.
Und Wind auf die Arme
hügeligen und erfrischend
schwingen unsere Liebe
Übersee und Horizonte
in einen sanften Sonnenuntergang.
Teodora Stoica -Ti:

duminică, 9 septembrie 2012

Aurora


Aurora ca un laser opereaza spiritul de chisturile aparute in timp, îl vitaminizeaza natural  si îl desavarseste
intr-o forma indubitabila, gata de lupta si creare.
Teodora Stoica -Ti:
Aurora as a laser operates spirit of cysts appeared over time, it  vitamins with natural, and it  perfecting 
into a indubitable form, ready for struggle and creation.
Teodora Stoica Teodora -Ti:

sâmbătă, 8 septembrie 2012

E scris in stele


vocea calda a Evei Kiss este voce subtila a noptilor 
de vara, imbracata in hlamida bleumarin a cerului si 
pictata cu cele mai frumoase stelele ale pămantului 
in onoarea celebrarii iubirii sufletelor pereche.
Teodora Stoica -Ti: 
warm v
oice of Eve Kiss is subtle voice of summer nights, clothed in navy blue mantle of the sky, and painted with
the most beautiful stars of the earth, in honor
celebration the love of soul mates.
Teodora Stoica Teodora -Ti:

Ivanka Stefanovic - Cekala sam kraj prozora


Vocea  frumoasa a lui Ivanka Stefanovic este o voce indubitabila, este vocea de aur a spicelor coapte de grau si este moale si pufoasa ca nori albi de pe cerul senin.
In fine, eu mă îmbăt cu parfum său de flori de tei și
la sunetul ei melodios, sufletul meu se îneacă în blândețea răcoroasă a lacurilor adânci de pe pământurile lor alpine pline de magie și mister legendar al poporului lor neînfricat.
Teodora Stoica -Ti: 

Beautiful voice of Ivanka Stefanovic is an indubitable voice, is the voice of gold Abib of ripe wheat and it's soft and fluffy as white clouds on clear sky .
In fine, I get drunk with its scent of linden flowers and 
at her melodious sound  my soul, drowns in coolness gentleness of deep lakes, from their alpine lands full by magic and mystery the legendary of the their fearless people.
Teodora Stoica -Ti:

vineri, 7 septembrie 2012

Best of Bert Kaempfert - Heidrun Dolde für Soundwonderland


inima imi este un caiet de partituri: o fila mai deosebita si mai minunata ca alta.
Citesc si invat sa ma cunosc pe mine insumi.
Teodora Stoica -Ti:

my heart is a notebook of sheet music: one tab more special and more beautiful as the next.
I to it read and I learn to I know myself.
Teodora Stoica -Ti:

marți, 4 septembrie 2012

Hans Zimmer Greatest Soundtracks Mixed 2012


A muzica tulburatoare si emotionanta până la desființare.
Tunete si fulgere se dezlantuie in mine. 
Fulgere cu lumina lor sageata mintea si sufletul.
Tunete cu bătăi de bici lovesc trupul din cap până in picioare.
Coloana vertebrala este cuprinsa de furnicăturile si pișcăturile insectelor ascunse de ploaia racoroasa ce cade din cerurile lui Hans Zimmer, ploaie ce lasă o persoana noua, relaxata cu un curcubeu sublim in inima.
Teodora Stoica -Ti:
A disturbing and exciting music until at dissolution.
Thunders and lightnings are unleash in me.
Lightnings with light, arrow the  mind and soul.
Thunders with beats of whip, strikes body from head to foot.
Spinal column  is comprised by tingling and pinches the insects hidden by the rain cool, flowing from heavens of Hans Zimmer, rain what leaves a new person relaxed with a sublime rainbow in the hearth.
Teodora Stoica Teodora -Ti:

Richard Wagner Tannhäuser Ouvertüre LIVE Bayreuther Festspiele 1954 Jose...


"Tannhäuser", muzica rascumpararii tuturor relelor.

Richard Wagner este compozitorul meu favorit in topul 
marilor compozitori clasici ai tuturor vremurilor . 
Muzica sa mă liniștește,  îmi arată ce comori ascunse zac in mine, imi deretică camera cerebrala de lucrurile inutile, îmi îmbracă spiritul in penajul unei pasari atemporale, inaltatoare pana la al noulea cer si incet incet din melomana infocata a muzicii wagneriene, urc pe scara cunoasterii valorilor literare, eseiste, filozofice, si altor domenii, ajungând in final ca să uit de muzica si sa promovez un examen de intelepciune. 
"Tannhäuser" este muzica rascumpararii, tuturor relelor. 
de Teodora Stoica -Ti: 

"Tannhäuser", music by redemption of all the evils.

Richard Wagner is my favorite composer in
top great classical composers of all time.
His music, me calms,it me shows. what hidden treasures are within me; it cleanses the my cerebral room, by needless things, dress my spirit in the plumage of bird timeless and uplifting until at of 9th heaven, and slowly
slowly from ardent  music lover of Wagnerian music, I climb on the knowledge scale the literary values, essayist, philosopher and other areas, reaching finally, that,  to j'ai oublier de musique and I to promoting an examination by
wisdom.
"Tannhäuser" is music by redemption of all the evils.
by Teodora Stoica -Ti: 

Richard Wagner Tannhäuser Ouvertüre LIVE Bayreuther Festspiele 1954 Jose...


"Tannhäuser", muzica rascumpararii tuturor relelor.

Richard Wagner este compozitorul meu favorit in topul 
marilor compozitori clasici ai tuturor vremurilor . 
Muzica sa mă liniștește,  îmi arată ce comori ascunse zac in mine, imi deretică camera cerebrala de lucrurile inutile, îmi îmbracă spiritul in penajul unei pasari atemporale, inaltatoare pana la al noulea cer si incet incet din melomana infocata a muzicii wagneriene, urc pe scara cunoasterii valorilor literare, eseiste, filozofice, si altor domenii, ajungând in final ca să uit de muzica si sa promovez un examen de intelepciune. 
"Tannhäuser" este muzica rascumpararii, tuturor relelor. 
de Teodora Stoica -Ti: 

"Tannhäuser", music by redemption of all the evils.

Richard Wagner is my favorite composer in
top great classical composers of all time.
His music, me calms,it me shows. what hidden treasures are within me; it cleanses the my cerebral room, by needless things, dress my spirit in the plumage of bird timeless and uplifting until at of 9th heaven, and slowly
slowly from ardent  music lover of Wagnerian music, I climb on the knowledge scale the literary values, essayist, philosopher and other areas, reaching finally, that,  to j;ai oublie de musique and I to promoting an examination by
wisdom.
"Tannhäuser" is music by redemption of all the evils.
by Teodora Stoica -Ti: 

duminică, 2 septembrie 2012

E-Type - Set The World On Fire.HQ

I
ubirea noastra,vulcan nestins

Focul dintre noi este un adevarat vulcan in actiune.
Iar, noi, spiridușii lui dansam  Rock cu el. 
Cantam, radem si iubim până devenim cenușă.
Noi si iubirea noastra este nemuritoare. 
Sufletele noastre sunt inaltate de flacari 
la ceruri.  
Cenusa noastra este dusă de vânt in patru zări. 
Oriunde, voi vă plimbati:in ape, pe pamant si aer.
Noi suntem vulcan nestins, suntem suflet 
nepieritor.
de Teodora Stoica -Ti:

Our love, unquenchable volcano

Fire among us is a real volcano in action.
And we, his elves, dance Rock with him.
We sing, we laugh and we loving until we will be ashes.
Our love and we us are immortal.
Our souls are flames high at the heavens.
Our ash is carried by the wind in the four corners.
Anywhere you wander: the water, earth and air.
We we're inextinguishable volcano, are imperishable soul.
by Teodora Stoica -Ti:

Streetartists.


Oameni Celebri, Destine Mari 

Ma uit la ei si vad 
scriitorii mei favoriti 
cum, alearga 
de colo pana colo 
cautand sa supravietuiasca 
din cartile lor minunate, 
neapreciate de contemporanii lor.
Vad marii compozitori a caror opere 
de inalta clasa , eu nu ma satur de simfoniile lor.
Il vad pe marele Charlie Chaplin 
si munca lui, de pionerat 
in arta cinematografica, incantand si distrand 
publicul american  si cel al intregii lumi.
Dar, uita-l si pe excentricul Dali ,"divinul"
cum,el s-a auto-intitulat, 
alt norocos, a carei munca 
a fost recunoscuta in timpul vietii sale.
Si printre ei ,eu ma intalnesc cu:
Brancusi, marele nostru sculptor,autorul  
"Coloana Infinitulului", "Poarta Sarutului",
"Masa Tacerii", "Muza" etc; 
Enescu, compozitorul operei Oedip,
dar si a multor ale lucrari de seama;
Eugen Ionesco ,alt oltean de al nostru,
barbat marunt ca fizic, dar mare ca 
scriitor, eseist, publicist si teatrolog,
autorul Chelareta Chela si a altor piese;
Mircea Eliade, intors din India,
universitarul si autorul 
a zeci de romane si al"Istoria Religiei";
Cioran,Teica si alti romani deosebiti, care 
au luptat cu condeiul, penelul,dalta, diapazon   
pentru Romania, desi ea i-a exilat din motive... 
vad si vad sute si mii de destine 
cu povesti frumoase si adevarate,
dar ma intorc in casa lui Wagner 
si il rog sa-mi interpreze ceva,
cat, eu aranjez partiturile de la "Marsul Funebru".
de Teodora Stoica -Ti:

Famous People, Great Destinies 

I look at them and see
my favorite writers
how running
over there until there
seeking to survive
from their wonderful books,
unappreciated by their contemporaries.
I see great composers whose operas
by high class, I do not get enough of their symphonies.
I see on the great Charlie Chaplin
and his work of pioneering
in the art cinematographic, 
charming and entertaining
the American public and the world.
But I see and on eccentric Dali, "divine"
how he self-titled,
other fortunate whose work
was recognized during his lifetime.
And among them, I'm meeting with:
Brancusi, our great sculptor, author
"Column Infinitulului", "Gate of the Kiss"
"Table of Silence", "Muse" etc;
Enescu, Oedipus opera composer,
well as account of many the works;
Eugene Ionesco, another oltean of ours,
the small man physically, but great as
writer, essayist, journalist and theatrologists,
author "Chelareta Chela" and other parts;
Mircea Eliade, returned from India,
academic and author of dozens of novels 
and of  "History of Religion";
Cioran and other Romanian 
that flavor hopper, which
fought with pen, brush, chisel, range
for Romania, although she has exiled 
from "X" reasons ...
I see and I see hundreds and thousands of destinies with the beautiful and true stories.
I get back in the house of Wagner
and I ask you, something interpretation,
how I arrange scores from the "Funeral March".
by Teodora Stoica -Ti:

Streetartists.


Oameni Celebri, Destine Mari 

Ma uit la ei si vad 
scriitorii mei favoriti 
cum, alearga 
de colo pana colo 
cautand sa supravietuiasca 
din cartile lor minunate, 
neapreciate de contemporanii lor.
Vad marii compozitori a caror opere 
de inalta clasa , eu nu ma satur de simfoniile lor.
Il vad pe marele Charlie Chaplin 
si munca lui, de pionerat 
in arta cinematografica, incantand si distrand 
publicul american  si cel al intregii lumi.
Dar, uita-l si pe excentricul Dali ,"divinul"
cum,el s-a auto-intitulat, 
alt norocos, a carei munca 
a fost recunoscuta in timpul vietii sale.
Si printre ei ,eu ma intalnesc cu:
Brancusi, marele nostru sculptor,autorul  
"Coloana Infinitulului", "Poarta Sarutului",
"Masa Tacerii", "Muza" etc; 
Enescu, compozitorul operei Oedip,
dar si a multor ale lucrari de seama;
Eugen Ionesco ,alt oltean de al nostru,
barbat marunt ca fizic, dar mare ca 
scriitor, eseist, publicist si teatrolog,
autorul Chelareta Chela si a altor piese;
Mircea Eliade, intors din India,
universitarul si autorul 
a zeci de romane si al"Istoria Religiei";
Cioran,Teica si alti romani deosebiti, care 
au luptat cu condeiul, penelul,dalta, diapazon   
pentru Romania, desi ea i-a exilat din motive... 
vad si vad sute si mii de destine 
cu povesti frumoase si adevarate,
dar ma intorc in casa lui Wagner 
si il rog sa-mi interpreze ceva,
cat, eu aranjez partiturile de la "Marsul Funebru".
de Teodora Stoica -Ti:

Famous People, Great Destinies 

I look at them and see
my favorite writers
how running
over there until there
seeking to survive
from their wonderful books,
unappreciated by their contemporaries.
I see great composers whose operas
by high class, I do not get enough of their symphonies.
I see on the great Charlie Chaplin
and his work of pioneering
in the art cinematographic, 
charming and entertaining
the American public and the world.
But I see and on eccentric Dali, "divine"
how he self-titled,
other fortunate whose work
was recognized during his lifetime.
And among them, I'm meeting with:
Brancusi, our great sculptor, author
"Column Infinitulului", "Gate of the Kiss"
"Table of Silence", "Muse" etc;
Enescu, Oedipus opera composer,
well as account of many the works;
Eugene Ionesco, another oltean of ours,
the small man physically, but great as
writer, essayist, journalist and theatrologists,
author "Chelareta Chela" and other parts;
Mircea Eliade, returned from India,
academic and author of dozens of novels 
and of  "History of Religion";
Cioran and other Romanian 
that flavor hopper, which
fought with pen, brush, chisel, range
for Romania, although she has exiled 
from "X" reasons ...
I see and I see hundreds and thousands of destinies with the beautiful and true stories.
I get back in the house of Wagner
and I ask you, something interpretation,
how I arrange scores from the "Funeral March".
by Teodora Stoica -Ti: