Follow by Email

luni, 31 decembrie 2012


Profetia nimfelor apelor într-un dans atemporal.
Teoora Stoica-Ti:

"Un tablou ar trebui să fie fertil. Din el ar trebui să se nască lumea. Nu are importanță, dacă vedem în el flori, oameni sau cai pentru a descoperi această lume, adică ceva viu." (Joan Miró, 1959)


Plecand de la teoria lui Isaac Newton ca timpul si spatiul sunt relative, "Interior olandez" de Joan Miro este exprimarea libertatii absolute a ego-urilor, care nu sunt de acord cu conventionalismul, la care sunt supuse de majoritatea covarsitoare a societatii cu o gandire conservatoare, fixata intr-o anume matrice.
Curentul suprarealist a fost si inca este o necesitate majora a artistilor de a transmite mesajul real al lumii in care traim, contemporanilor si posteritatii, prin operele lor de: pictura, literare, muzica, dans etc.
Teodora Stoica-Ti:

Prophecy the nymphs of the waters into a timeless dance.
Teodora Stoica-Ti:

"A painting should be fertile. From it should be born world. It does not matter if we see flowers, people or  horses for to discover this world, something alive." (Joan Miró, 1959)

Starting from Isaac Newton's theory that time and space are relative, "Dutch Interior" by Joan Miro is the expressing of absolute freedom of the egos who disagree with the conventional, at that they are subjected  by the overwhelming majority of society with a conservative thinking  into a  fixed matrix.
Current surreal was and still is a major need of the artists to convey the real message of the world in which we live, contemporaries and posterity, through their works of painting, literary works, music, dance etc ...
Teodora Stoica-Ti:


Satul de plumb
In fapt de zi, satul își face siesta. 
Casele cu ploapele închise 
dormitează dupa truda pământului.
Copacii dezbrăcați sunt gelosi 
pe frații lor, încă împodobiți 
cu haine, dar cernite de jalea 
pasarilor pentru cerul tulburat 
de o criza de epilepsie.
Sfântul Ilie, supărat de 
malițiozitatea oamenilor, 
fără mila si condescendență 
pentru bietul cer suferind, 
urca în caleașca și începe 
să lovească din bici, caii sai,
traversând acoperișul satului 
în urlete și lumini orbitoare. 
Cerul vânăt de criza nevrotică, 
plânge in cascade 
de lacrimi peste satul lăsat 
în paza copacilor soldați, forțați 
de Țară să lupte cu Mama Natură 
de la o vârstă fragedă și prea tânără.
va continua...
de Teodora Stoica-Ti:
 
Village of lead
In fact by  the day, village makes siesta.
Houses with closed eyelids
slumbers, after toil earth.
Naked trees are jealous on
their brothers, still adorned
in clothes, but blackened of lamentation 
the birds for Sky, troubled
of an epileptic seizure.
St. Elias, upset of malicious the men,
without mercy and condescension
for the suffering the Sky downcast,
climb in carriage and start
to hitting from whip his horses,
traversing, roof of the village
in screaming and lights blinding.
Sky throated  of neurotic crisis
cries in waterfalls of
tears over the village in
guarding trees soldiers, forced
by country to fight with Mother Nature 
from an early age and too young.
will continue ...
by Teodora Stoica-Ti:

Crăiasa Florilor


duminică, 30 decembrie 2012

Enya - Caribbean Blue


Muzica vrăjită
Năluca sau umbra 
în plimbări pe coarda 
valurilor sau norilor 
sub auspiciul 
muzicii - culoare
fie noapte,  fie zi
eu, năluca; eu, umbra 
deși, agonizam
în subconștientul meu 
nedumerirea, de ce 
Soarele si Marea 
sunt vesele mereu, 
zacea bolnavă, pe undeva.
Enya prin 
parfumul brizei mării 
și savoarea breakfast 
cu fructe de mare 
al  "Caribbean Blue" 
m-a renăscut din nou.
Gata cu năluca 
gata cu umbra.
Multumesc, Enya că cu 
melodia ta, vrăjită 
sunt om din nou!
Tu ai salvat de la înnec
conștiința mea
care de multă gândire 
când a vrut să plutească,
neuronii ei de plumb 
și sârmele de legătură
a izbit cu ea fundul mării, unde 
dormea subconștientul 
uitat de multa vreme.
Refluxul and...
Va continuua...
de Teodora Stoica-Ti.

Music spellbound

Ghost or shadow
in walking on rope
waves or  clouds
under the auspices
music - color
either night or day
ghost, shadow
though agonizing
in my subconscious
perplexity, why
Sun and Sea
are always cheerful,
lying sick somewhere.
Enya through
the perfume of the sea ​​breeze 
and the savor of the breakfast
with Seafood of song,
 "Caribbean Blue"
me reborn again.
Ready with ghost
ready with shadow.
Thanks, Enya that with
your melody, spellbound
I'm human again!
You saved  from drowning
my conscience
which of thinking much
when she wanted to float,
neurons her of lead
and connection wires
struck with it of seabed 
where the subconscious 
slept of long weather.
Reflux and ...
Will continue...
by Teodora Stoica-Ti.

Enya - Caribbean Blue


Muzica vrăjită
Năluca sau umbra 
în plimbări pe coarda 
valurilor sau norilor 
sub auspiciul 
muzicii - culoare
fie noapte,  fie zi
eu, năluca; eu, umbra 
deși, agonizam
în subconștientul meu 
nedumerirea, de ce 
Soarele si Marea 
sunt vesele mereu, 
zacea bolnavă, pe undeva.
Enya prin 
parfumul brizei mării 
și savoarea breakfast 
cu fructe de mare 
al  "Caribbean Blue" 
m-a renăscut din nou.
Gata cu năluca 
gata cu umbra.
Multumesc, Enya că cu 
melodia ta, vrăjită 
sunt om din nou!
Tu ai salvat de la înnec
conștiința mea
care de multă gândire 
când a vrut să plutească,
neuronii ei de plumb 
și sârmele de legătură
a izbit cu ea fundul mării, unde 
dormea subconștientul 
uitat de multa vreme.
Refluxul and...
Va continuua...
de Teodora Stoica-Ti.

Music spellbound

Ghost or shadow
in walking on rope
waves or  clouds
under the auspices
music - color
either night or day
ghost, shadow
though agonizing
in my subconscious
perplexity, why
Sun and Sea
are always cheerful,
lying sick somewhere.
Enya through
the perfume of the sea ​​breeze 
and the savor of the breakfast
with Seafood of song,
 "Caribbean Blue"
me reborn again.
Ready with ghost
ready with shadow.
Thanks, Enya that with
your melody, spellbound
I'm human again!
You saved  from drowning
my conscience
which of thinking much
when she wanted to float,
neurons her of lead
and connection wires
struck with it of seabed 
where the subconscious 
slept of long weather.
Reflux and ...
Will continue...
by Teodora Stoica-Ti.

Acum perdelele sunt barbile pieptanate - Gellu Naum

Acum perdelele sunt barbile pieptanate - Gellu Naum

un poem incediar, haioas - te ineci in ras, un pic deocheat si de mare actualitate pentru tarile lumii a treia.
Gellu Naum este Gellu Naum si va fi mereu, Unicul.
a incediar poem, funny - you choke by laughter, a little more exaggerated ( dirty ) and topical for third world countries. Gellu  Naum, is Gellu  Naum and will always be Unique.
Teodora Stoica-Ti:

Gellu Naum - Acum perdelele sunt barbile pieptanate

Acum perdelele sunt barbile pieptanate frumos ale caselor
si luna e o rana în burta cerului
acum fiecare deget e o pretioasa mâncare
fiecare voce e o lista de subscriptie
fiecare pictor e un senator roman
acum fiecare matanie e o crispare sexuala
fiecare dimineata e o rufa rosie la orizont
fiecare clopot e o invitare la obscen
acum fiecare calugarita iubeste falusul singuratatii
acum dictionarele urla TREBUIE SĂ URLE
acum fiecare poem e un arsenal de revolte
padurea e o pata pe constiinta naturii
si femeile au 14 picioare si 120 de sâni
acum poetul gâdila puful caldut al odihnei
E calda noaptea sau alta imagine clara
acum Dumnezeu danseaza la baluri costumat
în fetita
insectele au pantaloni de tifon
si la parazi soldatii duc în vârful baionetelor
capete surâzatoare de copii olandezi
acum vântul e o cocarda utila
agricultorii scuipa hoitul fierbinte al secetei
domnisorii ne miros femeile cu eleganta distincta
uzinele scrâsnesc din masele
si fiecare piatra fiecare par viseaza virajii prin aer

Acum femeia mea se culca cu un aparat de radio
mustatile lui îi gâdila urechile:
"somajul e o pozitie necesara corecta
grevele distractii în masa jocuri pentru adulti
foametea e o pasare cu inele de gâza"
si ea spune: ÎNCĂ si ÎNCĂ si ÎNCĂ.

si peste toate acestea se simte nevoia unei lupte
finale
Adaugat de : SelenaruNegrea
tradus de Google si Teodora Stoica-Ti:
Gellu Naum - Now the curtains are beards  combed

Now the curtains are beautifully combed beards funding
and the moon is a wound in the belly of heaven
Now each finger is a valuable food
Each voice is a list of subscription
Each painter is a Roman senator
Now every Matan's a sexual contraction
Every morning is one rufa red on the horizon
Each bell is an invitation to obscene
Now every nun loves solitude phallus
MUST now howling roar dictionaries
Now every poem is an arsenal of riots
Forest is a stain on the conscience of nature
and women 14 feet and 120 breast
Now the poet tickle warm fuzz of rest
It's another warm night or clear picture
Now God costumed dance at balls
the girl
gauze pants insects
and parasites soldiers bayonets go to the top
Dutch children smiling heads
Now the wind is one useful cockade
Drought farmers spit hot carcass
domnisorii us women with elegance distinct odor
grinding plants in masses
and each stone look dreaming each virajii the air

Now my wife is sleeping with a radio
his whiskers tickle his ears:
"Unemployment is necessary to correct position
Mass strikes amusement games for adults
hunger is a bird with rings Gaza "
she says, and yet still even.

and above all they need for a fight
final

Posted by: SelenaruNegrea
translated by Google and Teodora Stoica-Ti:

Ion Pacea, pictorul...


surreal gossip with opera great Romanian painter, John Peace on New Year's Eve!
Happy New Years!
Teodora 

Dan Alecsandrescu - interviu 1991


pentru curajul regizarii piesei "Amurgul burghez" de Romulus Guga.
Onoare si mult admiratie pentru confesiunea ta publica vis-a-vis de respectiva piesa, Dan Alexandrescu!                       Un Nou An fericit si plin de realizari, D. Alexandrescu!

vineri, 28 decembrie 2012

RICHARD WAGNER - TRISTAN UND ISOLDE - Act 1 & 2


Richard Wagner a ramas zeul meu in muzica clasica, iar "Tristan si Isolda" este povestea de iubire care mi-a capturat inima mai mult decat "Romeo si Julieta"
Richard Wagner remained my god in classical music and "Tristan and Isolde" is the love story that captured my heart more than "Romeo and Juliet".
Teodora Stoica-Ti:

GELLU NAUM - Voluntary blindness - film by Marian Baciu


cea mai tare pelicula cu portretul si autoportretul poetic al genialului si faimosului suprarealist artist român al cuvintelor, Gellu Naum - pelicula titrata in limba engleza.
Teodora Stoica-Ti:
the hottest film with portrait and self-portrait poetic of the brilliant and famous Romanian artist, surrealist of the words, Gellu Naum - film subtitled into English.
Teodora Stoica-Ti:

GELLU NAUM - Voluntary blindness - film by Marian Baciu 2


I love Gellu Naum.

Gellu Naum- despre actori, Domeniul presimtirilor, Copacul a


Gellu Naum este unul din cei mai mari scriitori romani, de renume mondial, deschizator al curentului suprarealist in arta literara si al surorile ei.
Gellu Naum is one of the largest Roman writers, world-renowned, opener of the surrealist current  in the literary art and of her sisters.
Teodora Stoica-Ti:

Enya - Caribbean Blue


wet kisses with salty taste and long hugs, refreshing.

vineri, 21 decembrie 2012

Lana Del Rey - Born To Die


Viața sau...Noi alegem
Trăiește prezentul, 
nu te gândi la viitor! 
El este cu tine și dacă 
îl imbraci în haine sumbre. 
va fi un gentlman 
rigid si conventional și
niciodata, nu te va lăsa 
să razi cu poftă, să canti, să dansezi..
pentru că el este  "vezi Dumnezule!" 
Marele domn al societății.
Tu fi tu însuți și caută 
jumatatea întregului tău 
care să-ți arate că 
timpul este decât prezent
și trebuie să-l trăiești din plin!
Noi ne naștem să ne bucurăm de viață 
și nu să ne gândim la "born to die"
întrucât,  Moarte vine și nechemată.
de Teodora Stoica-Ti:

The life or ...We choose
You live in the present,
Do not think about the future!
He is with you and if
You dress up in dark clothes.
will be a gentlman
conventional and rigid
never, will not you leave
to laugh heartily, to sing, to dance ..
because he is "see, God"
Great Lord of society.
You, be yourself and seek
the half the your entire
that to show you, that
time is than present 
and you must live it to the full!
We has born as  to us enjoy life
and not to us think of "born to die"
since Death comes and unbidden.
by Teodora Stoica-Ti:

Swedish House Mafia - Greyhound


Este ora sa ne asezam in capsula timpului, sa invitam prietenii si impreună cu Swedish House Mafia sa participam la cel mai tare concurs de ogari suprareali, care se desfasoara intr-un spatiu cu elemente futuriste si costumatii deopotriva, unde fundalul de muzica este o adevarata beție relaxanta. 
Auditie si vizionare!
Teodora Stoica-Ti:

Has come the moment that to we sit in the time capsule, to invite friends and with Swedish House Mafia, to participate at the coolest contest by surreal greyhounds, which running into a futuristic space with elements and costumes alike, where the background music is a real relaxing drunkenness.
Audition and pleasant watching!
Teodora Stoica-Ti:

Bonnie Tyler - Total Eclipse Of The Heart (Live) HQ


Bonnie Tyler - Fagure de miere
Cuvintele tale de privighetoare 
au alungat norii 
din cer si din sufletul singuratic,
a deschis "Împaratia Soarelui" 
si razele lui, sagetile lui Cupidon 
s-au infipt pentru totdeauna in inima ta.
Acum, tu esti un fagure de miere
in jurul caruia, roiesc sufletele 
melomanilor, dar mai ales al iubitului tau 
care, nu te va mai lasa sa bâjbâi in ceata.
de Teodora Stoica-Ti:

Bonnie Tyler - Honeycomb
Your words by Nightingale
have banished the clouds
from sky and from your lonely soul,
has opened "Kingdom of the Sun"
and his rays, Cupid's arrows
has poked, forever in your heart.
Now, you are a honeycomb
around which the, are swarming souls
music lovers, but especially of the your lover
which will not you more let you grope in haze.
by Teodora Stoica-Ti:

Pink Floyd - Comfortably Numb solo cover


the beauty of young artist, purity, accuracy and her diligently
in attaining perfection the interpretation are overwhelming. It is gorgeous.
Teodora Stoica-Ti:

joi, 20 decembrie 2012

Lana Del Rey - Born To Die


"Baby it's cold outside",
dar cuvintele mele de iubire
îți încălzesc trupul cu focul din 
inima-mi care arde 
de dorul tău, iubitule!
de Teodora Stoica-Ti:

"Baby it's cold outside"
but my words of love
warm your body with the fire 
from my heart that burns
of your longing  , baby!
by Teodora Stoica-Ti:

What Child is This- Lindsey Stirling


Lindsey Stirling
Plouă, Lindsey Stirling este ploaie.
Ninge, Lindsey Stirling este ninsoare. 
Furtună pe mare, Lindsey Stirling este talazurile care se zbat. 
Ceață, Lindsey Stirling este cocoloase care se joaca în aer. 
Vânt, Lindsey Stirling este adieri care legană copacii. 
Soare, Lindsey Stirling este explozie de zâmbete luminoase. 
Luna, Lindsey Stirling este Zâna care sperie fantomele nopții. 
Luceafăr, Lindsey Stirling este stea călătoare printre astre.
Pământ, Lindsey Stirling este munți, văi, păduri, păsări, animale.
Țări, orașe, sate, Lindsey Stirling este locuitorul si prietenul lor. 
Cinema, muzică, dans... Lindsey Stirling este artista fără cusur.
Univers, Lindsey Stirling este însuși universul.
de Teodora Stoica-Ti:

Lindsey Stirling
Raining, Lindsey Stirling is rain.
Snowing, Lindsey Stirling is snow.
Tempest at sea, Lindsey Stirling is billows that are struggling.
Fog, Lindsey Stirling is clumps playing in the air.
Wind, Lindsey Stirling is breeze, that  rocking the trees.
Sun, Lindsey Stirling is explosion by bright smiles.
Moon, Lindsey Stirling is Fairy that which frightens ghosts the night.
Evening Star, Lindsey Stirling is star that travels among stars.
Earth, Lindsey Stirling is mountains, valleys, forests, birds, animals.
Countries, towns, Lindsey Stirling is resident and their friend.
Cinema, music, dance ... Lindsey Stirling is faultless artist.
Universe, Lindsey Stirling is the universe itself.
by Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 15 decembrie 2012

Elements- Dubstep Violin- Lindsey Stirling


Dubstep este incediar la propriu si la figurat. Nu ma pot satura acest Heruvim.

What Child is This- Lindsey Stirling


Lindsey Stirling?
Este copilul - Inger.
Este copilul - Soare.
Este copilul - Luceafar.
Este copilul - Curcubeu.
Este copilul - Vant. 
Este copilul -  Fulger.
Este copilul  fara astampar.
Canta, danseaza, scrie, compune... 
SI niciodata, nu renunta la 
Cine este Ea: Copilul - Minune 
venit in asta lume 
sa bucure intreaga planeta 
cu harul ei, dumnezeiesc.
de Teodora Stoica-Ti:
Luceafar
Lindsey Stirling?
Is child - Angel.
Is child - Sun.
It's child - Star.
Is child - Rainbow.
Is child - Wind.
Is a child - Lightning.
Is restlessness child.
Sing, dance, write, composes ...
and never, not renounce at
Who is She: Child - prodigy
came to this world
to delight the entire planet
with her grace, heavenly.
de Teodora Stoica-Ti:

joi, 13 decembrie 2012

duminică, 25 noiembrie 2012

尋找心靈的歸宿Înapoi, acasă
sursa: "尋找心靈的歸宿"
Eram o fetiță când am plecat 
si acum ajunsă la maturitate 
vreu să mai vad odata 
satul si casa unde am copilărit.

Cu ochii deschiși văd 
lanurile cu părul auriu 
împletit in cosițe de codană,
ochii albaștri de cicoare 
gura zâmbitoare a macilor roși.

In apele, cerului albastru 
peștii spada sar la suprafață 
și dansează, tumba 
printre ei, familia si săteni 
in bărcuțe, pescuiesc 
pește dulce pentru prânz.

Munții fac dragoste cu cerul 
În copacii seculari, păsări cântă 
ziua întreagă, triluri melodios.
Pe pășuni cu iarbă grasă, 
pasc oițe și cornute, 
iar bacii cântă din fluier 
frumoase balade.

Amintirea din noaptea 
plecării când satul si casa 
cu ochii galbeni de bufniță 
mi-a spus: 
'Iris, fata noastră
Domnul, să te binecuvânteze 
și să te întorci sănătoasă!',
m-a adus în satul meu, drag.
de Teodora Stoica-Ti: 

Back home
Source: "寻找 心灵 的 归宿"
I was a little girl when I left
reached maturity now
I want to see again
village and house where I grew up.

With open eyes see
fields with golden hair
braided in plaits of flapper,
blue eyes by chicory 
smiling mouth of the red poppies.

In waters the blue sky
sword fish jumping at the surface
and dancing somersault
among its; family and villagers
in little boats, fishing
fresh fish for lunch.

Mountains make love to the sky
In ancient trees, birds sing
all day, trills tuneful.
On the pastures with grass fat,
ewes and cattle grazing,
and shepherds sing from the flute
beautiful ballads.

The remembering from the night
departure when village and house
with yellow eyes by the owl
told me:
'Iris, our daughter
Lord bless you
and to you come back healthy!'
me brought in my village, dear.
by Teodora Stoica-Ti:

vineri, 23 noiembrie 2012

Top Emotional Osts Of All Times: Grief And Sorrow


Trece și această "Grief"...
susa: 
Top Emotional Osts Of All Times: Grief And
Baiatule necăjit,
știu că tu ești mic 
și durerea ta 
este grea pentru 
trupul tau firav, 
dar ascultă sfatul 
unui om matur, care 
și el, când era copil 
a pățit ca tine. 
Acum, acel copil de atunci 
este om cu copii ca tine 
și el este fericit pentru 
că a învațat că 
necazurile te călesc și 
înveți din ele  
să vezi și să prețuiești 
orice zi a vieții tale.
Fie ziua grea, fie bună 
ea este dar divin 
și acum, oprește-te din plâns!
Hai, copile amândoi 
să spunem o rugăciune 
de mulțumire Maicii Domnului
pentru viața ce ne-a dat-o 
și apoi, să cântăm și să dansăm 
până moare de ciudă Lucifer,
împăratul dracilor care supară 
copii ca tine!
de Teodora Stoica-Ti:

Pass and this "Grief" ...
strain:
Top Emotional Osts Of All Times: And Grief
Upset boy,
I know you're small
and your pain
is difficult for
Your body fragile,
but listen, counsel
a mature man that
and he, when was child
happened, like you.
Now, the child since then
is a man with children like you
and he is happy for
that taught that
troubles, and toughen and
learn from them
to see and to cherish
every day of your life.
Be hard day or better
it is the divine gift
and now, stop crying.
Come on, kid, both of us
let us say a prayer
of gratitude, Mother of God
for the life, which gave us a
and then, to sing and to dance
until dies of spite Lucifer
Emperor the devils, wich upsets
kids, as you!
by Teodora Stoica-Ti:

Walking In The Air (from: The Snowman)


Noapte de argint
sursa: 
'Walking In The Air' - Raymond Briggs, 
cântata de Peter Auty.
Într-o noapte de argint 
omul de zăpada 
intra pe fereastra 
mă rapește din pat 
și mă ia la 'Walking In The Air.
El mă duce in zbor
la polul Nord 
să văd piticii și renii
lui Mos Craciun, 
cum lucră, de zor la daruri 
pentru copii si oameni mari.
Urmeaza...
de Teodora Stoica-Ti:

Silver Night
source:
'Walking In The Air' - Raymond Briggs
sung by Peter Auty.
In one night of silver
Snowman
enters on the window
me kidnaps from bed
and me take to 'Walking In The Air.
He leads me in flight
at North Pole
to see dwarves and elves
of Santa Claus,
how working in haste to gifts
for children and adults.
Follow ...
by Teodora Stoica-Ti:

miercuri, 21 noiembrie 2012

NIKITA RICHAR CLAYDERMAN........X FER AMOR 88*


ode to nature.

Tol & Tol - Eleni


velvet voice.

Coldplay - Paradiseabstract piece, full of ecstasy and frothy adventures. Incendiary!

Evanescence - My ImmortalEgocentrism
sursa: 
Evanescence - My immortal
Păcat de viața noastră!
Eu sunt singura vinovată 
de întâmplarea nefastă.
Când tu ai spus "să ne oprim",
eu am dorit să te păstreăz cu forța 
și în egocentrismul meu, 
împinsă de Necuratul, mi-am tăiat venele 
de la mâini și picioare. 
Am sperat în străfundurile sufletului 
că vei afla de fapta mea, abominabilă 
și-mi vei salva viața, iar eu voi trăi 
împreună cu tine. 
Nebunia și imaturitatea 
m-a trimis în Iadul lui Lucifer.
urmeaza...
de Teodora Stoica-Ti:

Egocentrism
source:
Evanescence - My immortal
Too bad by our life!
I am only guilty
by the unfortunate incident.
When you said "to we stop"
I wanted to you keep with the force
and in my egocentrism 
pushed by the devil, I cut my veins
of the hands and feet.
I hoped in  heartstrings
that you will know my deed, abominable
and you me will save  life and I will live
with you.
Insanity and immaturity
me sent in Hell of Lucifer.
will ...
by Teodora Stoica-Ti:

marți, 20 noiembrie 2012

Marco antonio solis Si No Te Hubieras ido


Marco Antonio is a singer and composer of high professionalism and creative performance.
All his work, passionate, emotional, romantic and ... is summarize at the words: "noble soul, soul chosen" for his voice with high tenor sounds 
and melodic lines and of  his texts, original and unique.
Marco Antonio is Marco Antonio.
Teodora Stoica Teodora-Ti:

C'est extra ! - Dans un jardin

C'est extra ! - Dans un jardin

Vino la mine și nu o să regreți!
Pentru tine, eu te desfăt cu un spectacol 
plin de frumusețe si senzualitate!
de Teodora Stoica-Ti: 
Vienne à moi et tu ne le regretteras pas!
Pour toi je vais vous donner un délicieux  
"spectacle" plein de beauté et de sensualité!
par Teodora Stoica-Ti:

luni, 19 noiembrie 2012

The Secret State Music - The Biggest Mistake - Official Video


Lectie de iubire
sursa:
The Biggest Mistake - The Secret State Music
"The biggest mistake"
a fost a ta ca m-ai parasit, 
dar du-te invartindu-te, fato! 
Eu ma simt bine, acum 
cand te stiu departe, 
numai ca regret 
timpul meu, pierdut 
in apele tale, tulburi de minciuni.
Insă, a sosit vremea 
să mă refac si sa deschid 
ochii mari, cand voi iubi din nou. 
"The biggest mistake" 
va fi cea mai buna lectie de iubire 
pentru mine de acum incolo.
de Teodora Stoica-Ti:

Lesson of love
source:
The Biggest Mistake - The Secret State Music
"The Biggest mistake "
was that you left me,
but go spinning up, girl!
I feel better now
when I  know that you are far
only that I regret
my  time lost
in your waters, murky by lies.
But time has come
to me restore and to make 
large eyes when you I will love again.
"The Biggest mistake "
will be the best lesson of love
for me, from now before.
by Teodora Stoica-Ti:

Vaya Con Dios - What's A Woman (1990) - Vidéo Dailymotion

Vaya Con Dios - What's A Woman (1990) - Vidéo Dailymotion

deep, warm and full of life.

duminică, 18 noiembrie 2012

Imany "Take Care" en acoustique sur Mange DisquesImany, înger coborât
din ceruri pe ață de mătase ,
vocea ta, moale
mângâie suflete triste și
dă aripi de zbor sufletelor fericite.
de Teodora Stoica-Ti:

Imany, angel descended
from the heavens on silk thread,
your voice, soft
caress sorrowful souls and
give wings the flight happy souls.
by Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 17 noiembrie 2012

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U


Umbra
sursa: 
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2U
Iubitule, nu era usor cu tine 
dar tu erai parte din mine.
Acum, când casa este pustie 
nimic din ea, nu mă atrage. 
Ziua, eu omor timpul cu plimbări
fără țintă, prin orasul aglomerat  
de oameni fără chipuri.
În zadar, eu te caut, Dragule!
Nici o față întâlnită, oricât de chipes este,
nu se compară cu farmecul tău.
Nopțile mele sunt dusmani de moarte 
de când ai plecat si trupul meu 
înghețat de frigul singurătății, duce 
dorul îmbrățisărilor tale, fierbinți si tandre.
Povestea noastră de iubire a fost 
cel mai frumos tangou dansat de noi 
și eu nu vreau să-l dansez cu nimeni 
pentru ca el este irepetabil si nu se 
compară cu ce am trăit noi doi, Iubitule!
Cu lacrimi siroind, eu îți cer iertare 
dacă am gresit si în genunchi, te rog 
Întoarce-te, Scumpule că fără tine 
viața nu are sens si eu am ajuns  
o umbră umblătoare în astă lume neînțeleasă.
de Teodora Stoica -Ti:

Shadow
source:
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2U
Honey, it was not easy with you
but you were part of me,
Now that the house is wilderness
nothing from it, not me attract.
Day, I  kill time with rides
aimlessly through the crowded city
of people without faces.
In vain I you looking, Darling!
Nor a face encountered, whatever by is handsome
not be compare with your charm.
My nights are deadly foes
since you left and my body
cold of coldness loneliness leads
miss by your hugs hot and gentle.
Our love story
was the most beautiful tango, danced by us
and I do not want to it dance with nobody
because it is unrepeatable and not be compared
with what us have lived, Honey!
With tears dripping, I ask you forgiveness 
if I wrong and in knees, I you please
Turn around, Baby, that without you
the life is meaningless and I became
a shadow walking in this world misunderstood.
by Teodora Stoica -Ti:

joi, 15 noiembrie 2012

The Verve - Bitter Sweet Symphony


Tăcerea este prietena mea de nădejde.
Ea nu ma trădează si nici nu mă dezamagește.
Ea este ghidul si naratorul meu, prețios in viață.
Tacere, iubito, eu te ador!
de Teodora Stoica -Ti:

Silence is my girlfriend, dependable.
She not betrays me and nor me not disappoint.
She is the narrator and my precious guide in life.
Silence, baby I love you!
by Teodora Stoica -Ti:

vineri, 2 noiembrie 2012

Guns N' Roses - November Rain


Iubire egoista
Sursa: 
Guns N 'Roses - November Rain
Din spatele cortinei vietii
fostul ei iubit, egoist 
vine si cu falsitate, el
accepta fericirea iubitei, 
dar apoi plateste cerul 
sa se deslantuie in rafala 
de "November Rain".
"November Rain" ingheata 
inima iubitei pentru toteauna 
si lasa inimi indoliate printre 
familie si prietenii miresei. 
Fara sa-i pese de nimic, 
el rapeste mireasa in ceruri. 
de Teodora Stoica -Ti:

Selfish love
Source: 
Guns N 'Roses - November Rain
Man behind the curtain life
Her former loved, selfish
comes with falsehood and
accept happiness the girlfriend,
but then, pays the sky
to is unleashed  in flurry
of "November Rain".
"November Rain" freezes
heart the beloved forever
and  he let the bereaved hearts among
family and friends  the bride.
Without to care about anything,
He kidnaps bride in heaven.
by Teodora Stoica -Ti:

Guns N' Roses - November Rain


Iubire egoista
Sursa: 
Guns N 'Roses - November Rain
Din spatele cortinei vietii
fostul ei iubit, egoist 
vine si cu falsitate, el
accepta fericirea iubitei, 
dar apoi plateste cerul 
sa se deslantuie in rafala 
de "November Rain".
"November Rain" ingheata 
inima iubitei pentru toteauna 
si lasa inimi indoliate printre 
familie si prietenii miresei. 
Fara sa-i pese de nimic, 
el rapeste mireasa in ceruri. 
de Teodora Stoica -Ti:

Selfish love
Source: 
Guns N 'Roses - November Rain
Man behind the curtain life
Her former loved, selfish
comes with falsehood and
accept happiness the girlfriend,
but then, pays the sky
to is unleashed  in flurry
of "November Rain".
"November Rain" freezes
heart the beloved forever
and  he let the bereaved hearts among
family and friends  the bride.
Without to care about anything,
He kidnaps bride in heaven.
by Teodora Stoica -Ti:

joi, 1 noiembrie 2012

Cat Stevens - Lady D'Arbanville (live)


voix dévouement noble et belle.

Dalida - My Lady d'Arbanville.flv


Dalida
Dalida, steaua Franței 
de ieri, azi si maine, 
tu esti frumoasa si adevarata 
"My lady d'Arbanville",
marea cantareata si artista
plecata, din Egiptul romantic, 
tara natala, sa-ti implinesti 
destinul plin de succes,
ca marea cantareata si artista. 
"My lady d'Arbanville" 
talentul si interpretarea ta 
ți-a adus zeci de discuri de aur 
dar si ravnita "diadema de diamant"
făcându-te cea cunoscuta in lume 
ca  cea mai iubita regina a muzicii.
"My lady d'Arbanville" este 
destinul tau trist, curmat de tine 
prin "spargerea oglinzii vietii" si 
intrarea ta in iarna eterna cand 
florile lunii mai; iți zambeau dulce.
Dalida, "My lady d'Arbanville" 
ne-ai parasit cu ochii plin de lacrimi.
Dalida, Dalida te vom iubi mereu!
de Teodora Stoica -Ti:

Dalida
Dalida, star française  
Hier, aujourd'hui et demain, 
vous êtes beau et vrai
"My Lady d'Arbanville"
grand chanteur et artiste
quitté  Romantique l'Égypte,
ta pays d'origine, de remplir votre
destin réussie de
de le grand chanteur et artiste.
"My Lady d'Arbanville"
talent et votre interprétation
vous a amené des dizaines de dossiers d'or
mais et convoité "diamant diadème"
vous faire; reconnu dans le monde
comme la reine bien-aimée de la musique.
"My Lady d'Arbanville" est
ton destin triste, vous avez demandé
par «briser le miroir de la vie» et
t'ai entrer dans "un hiver éternel" quand
fleurs de mai, le sourire doux à vous.
Dalida, "My Lady d'Arbanville"
Vous nous avez laissé avec 
des yeux pleins de larmes.
Dalida, nous t'aimerai toujours!
par Teodora Stoica -Ti:

vineri, 26 octombrie 2012

Iris - Lacrimi de roua


"Lacrimi de roua" de Iris si "Povestea lacramioarelor" de Veronicla Micle ocupa acelasi loc in inima multor romani si...
Teodora Stoica -Ti:

Povestea lacramioarelor
de Veronica Micle 
Floricelele mult smerite
Pe sub tufe, tainuite, 
S-au ascuns de ochii lumii
Si de cursele minciunii.

Ele in linistea lor mare
Au privit din departare
Rele in lume câte sunt, 
Chinuri câte-s pe pamânt.

Si când ceasul de-nflorire
Le sosi, fara de stire
O durere le-a cuprins
Si din sânul lor aprins, 

Șir de lacrimi, lăcramioare, 
ele a curs lin, racoritoare
Iar din lacrimi pâna-n zori
S-au facut gingase flori.

"Tears of Dew" of Iris' and  "The story the lilies "of Veronica Micle occupy the same place in the hearts the many Romans and ...
Teodora Stoica -Ti:
The story of lilies
by Veronica Micle
Flowers, more humble
Under bushes, concealed,
Were hidden from the eyes of the world
And racing the lies.

They, in great  their silence
They looked from afar
Many are bad in the world,
Pain, one is on the ground.

And when the hour of flowering
Le come, without by news
A pain them has included
And from kindled their bosom,

String of tears, lilies,
they flowed smoothly, refreshing
And from tears until dawn
Were made gentle flowers.

joi, 25 octombrie 2012

Quando, quando, quando.


"Quando, quando, quando"
vine iubirea pentru unii,
dar nu vine pentru altii,niciodata.
Insa, tu persevereaza ca M. Buble
si sa-o strigi din rărunchi tăi 
ca, ea vine indata si 
te copleseste cu pasiunea ei.
Teodora Stoica -Ti:

"Quando, quando, quando"
Love comes for some
she does not come for others, never.
But you persevere as Michael Buble
and to it cry out from your kidneys
that she comes soon and
you overwhelms  with her passion .
Teodora Stoica -Ti:

miercuri, 24 octombrie 2012

Dimitra Galani - 2 meres mono

v
vocea minunata si profunda a lui Dimitra Galani iti taie respiratia, zguduie spiritul adormit si are puteri tamaduitoare asupra inimii si trupului.
Dimitra Galani este una din stelele mari si luminoase din constelatia artistilor muzicali si compozitori. 
Teodora Stoica -Ti:  
wonderful voice and deep of  Dimitra Galani breathtaking, shake your spirit asleep and has healing powers over the heart and body.
Dimitra Galani is one from the stars, large and bright from the constellation the musical artists and composers.
Teodora Stoica -Ti:

marți, 23 octombrie 2012

Kenny G - You Raise Me Up


"You Raise Me Up" by Kenny G is freedom of the spirit through love.
"Kenneth Bruce Gorelick (born June 5, 1956), better known by his stage name Kenny G, is an American adult contemporary and smooth jazz saxophonist. His fourth album, Duotones, brought him breakthrough success in 1986.[1] Kenny G is the biggest-selling instrumental musician of the modern era, with global sales totaling more than 75 million albums." - Wikipedia 

Henri Matisse

Arta de Henri Matisse, neo-Impressionis și foarte modernă pentru
times sale este, de asemenea, o artă extravagante și Suprarealist, prin originalitatea creării operelor sale, de la realizarea scene clasice liniștite ale familiei, de natură statică până la realizarea de subiecte atemporale, cum ar fi:  "Bathers with a turtle", "Game of Bowls", "Dance" (prima si a doua versiune), "Music", "View of Notre-Dame".
Pictorul este un inventator al aplicării culorilor intense și luminoase, fără a lua în considerare compatibilitatea acestora, ci mai degrabă subiectele pictate. 
El introduce si foloseste culoarea neagra in picturile sale, în premieră.
Pictura sa, influențată de curentul maur si orientalist, vibrează de caldura emotionala, dar, de asemenea, este o explorare 'dincolo', cum ar fi "The Yellow Curtain" sau "View de la Notre-Dame", etc ...
"Dance", ambele versiuni, și "Music" tablouri simpliste la prima vedere sunt două opere profunde si armonios în ansamblul lor.
de Teodora Stoica-Ti:

Art of Henri Matisse, Neo-Impressionis and very modern for 
his times is also an art extravagant and surreal, through originality  the creating his works, from performing classical tranquil scenes of family, of static nature until at the achieving of timeless topics such as the: "Bathers with a turtle", "Game of Bowls", "Dance" (first and second version), "Music", "View of Notre-Dame".
Painter is an inventor of  the application the intense color and luminous, without taking into account of their compatibility, but rather the subjects painted and he introduces and uses the black color in his paintings in premiere.
His painting, influenced by Moorish current  and orientalist, vibrates by emotional warmth, but also it's further exploration,  such as"The Yellow Curtain"or "View of Notre-Dame", etc...
"Dance", both versions, and the "Music" paintings simplistic at first glance are two operas deeply and harmonious in their entirety.
by Teodora Stoica -Ti:

luni, 22 octombrie 2012

Paul Gauguin Paintings


Pictura lui Paul Gauguin, pictura simpla in aparenta prin liniile cu care el isi contureaza modelele, dar coplesitoare de frumoasa
prin naturaletea si culoarea indrazneata, folosita de artist in premiera pentru a reliefa cu mai multa acuratete viata exotica a lumii primitive din Tahiti,  face din artistul neinteles de contemoranii sai, cel mai ravnit si cautat pictor post-impresionist al zilelor noastre.
de Teodora Stoica -Ti:
Paul Gauguin's painting, simple painting in appearance through the lines with which shaping his models, but overwhelming by beautiful  through the naturalness and bold color,  used in premiere by the artist as to emphasize with more accurately, the exotic life primitive of world from Tahiti, makes from misunderstood artist by his contemoranii the most coveted and sought post-impressionist painter of our times.
by Teodora Stoica -Ti:

vineri, 19 octombrie 2012

Piękne Hawajskie Instrumentalne Melodie 1 - Hawaii


daca sunt sunteti obositi si timpul na va permite sa plecati de acasa in weekend, eu va recomand o vacanta virtuala in Hawaii cu  Piękne Hawajskie Instrumentalne Melodie, care este o binecuvantare pentru relaxarea spirituala si fizica a fiecaruia dintre noi.
Muzica clasica, romantica desavarsita si imaginile mirifice sunt izvor de pace si iubire
Teodora Stoica -Ti:
if you are tired and the time will not let you go from home on weekends, I would recommend a virtual holiday, in Hawaii with Piekna Hawajskie Instrumentalne song, which is a blessing for a spiritual and physical relaxation each between   us.
Classical music, romantic music and mirific exquisite image are source of peace and love.
Teodora Stoica -Ti:

joi, 18 octombrie 2012

SARAH BRIGHTMAN Hijo de la Luna


Sarah Brightman's voice is a white dove, which transforms with his wings, everything he touches into pure beauty and love.
"Sarah Brightman (born 14 August 1960) is an English classical crossover soprano , actress, songwriter and dancer." - Wikpededia

"Poor Boy A Long Way From Home" taught by John Fahey


Muzica lui, performanta si perfectionista, depaseste  inchipuirile  celor mai inraiti melomani: ea este simpla prin usurinta "fingerstyle" a chitaristului, si bogata prin abordarea mai multor  subiecte imresioniste si totodata suprareale, subiecte acumulate   din alte vieti anterioare ale artistului si din cea reala. "Poor Boy A Long Way From Home" este ,mai degraba premonitia autorului spre adevarata sa casa, acolo unde îi este re-cunoscută opera sa, muzicala, pe un loc mai in fata  decat cel obtinut in  2003 si anume locul 35, cum a fost clasat
de Rolling Stone "The Greatest chitaristi din toate timpurile 100" .
Eu sper ca si pe Pamant, istoria sa-l aseze pe locul lui de drept.
de Teodora Stoica -Ti:
John Fahey is unique and original.
His perfect music and performance exceeds imagination most hardcore music lovers: it is simple through, ease of "fingerstyle" of guitarist, and wealthy, through approach, several subjects imresioniste, and also surreal,subjects accumulated  from other previous lives and real of the artist.
"Poor Boy A Long Way From Home" is rather premonition the  author toward his true home, where
he will re-known his musical opera, on a place further forward than that obtained in 2003, namely, to 35th place, how he was ranked by Rolling Stone "The Greatest Guitarists of All Time 100".
I hope that and on Earth, the history it will give on his place of law.
by Teodora Stoica -Ti:

miercuri, 17 octombrie 2012

Baby i miss you - Chris Norman - with lyrics


Pierdere irecuperabila
sursa:
Chris Norman - Baby i miss you
"I miss You", iubito!
Fara tine, eu sunt un peste pe uscat.
Tu erai apa vie pentru mine,
iar acum, eu am ramas singur singurel 
si eu imi inec amarul in sticle de alcool.
Tu si dragostea ta sunt impregnate
in inima mea si corpul, care doresc 
sa vina dupa tine, darling 
pentru ca alta iubire eu nu doresc.
Oh, Doamne, trimite ingerii tai 
sa ma urce in leaganul iubirii eterne!
de Teodora Stoica -Ti:
Loss the irrecoverable
source:
Chris Norman - Baby i miss you
"I Miss You", baby!
Without you, I'm a fish out of water.
You were living water for me,
and now I'm left all alone
drowning my sorrow  in bottles of alcohol.
You and your love are impregnated
in  heart and my body, that wishing 
to come after you, darling
because I do not want another love.
Oh, Lord, send your angels after
me to climb me in cradle the eternal love!
by Teodora Stoica -Ti:

marți, 16 octombrie 2012

LE TROUVERE


in negura existentei,
o lumina isi face loc
imi iau condeiul 
si-mi continui jurnalul...
de Teodora Soica -Ti:
dans l'existence obscurité,
la lumière se déroule
Je prends un stylo
et de continuer mon journal...
de Teodora Soica -Ti:

duminică, 14 octombrie 2012

Lady Antebellum - Need You Now


Fara tine, eu nu exist
sursa:
Lady Antebellum - Need You Now 
eu "am nevoie de tine acum" 
de când tu ai plecat, iubito 
viata mea, goala 
eu o umplu cu pahare de tărie.
Bezmetic de alcool 
cu sufletul pustiu 
eu scormonesc sertarele mintii
si, traiesc trecutul nostru,scumpo!
de Teodora Stoica -Ti:

Without you, I do not exist
source:
Lady Antebellum - Need You Now
I "need you now"
by when you left, baby
my life empty
I fill it with glasses of strength.
Giddy by alcohol
with desolate soul
I ransack the drawers the mind
and  live our past; sweetie!
by Teodora Stoica -Ti:

sâmbătă, 13 octombrie 2012

RasaritdeSoare: Lenny Kravitz "Can't Get You Out Of My Mind"

RasaritdeSoare: Lenny Kravitz "Can't Get You Out Of My Mind"

Lenny Kravitz , un super talent genetic,artistic, copil rebel , dar matur responsabil, in pasiunea sa ,pentru arta mzicala ,in
special , cu albumul sau "Circus" prin  interpretarea .inedita si performanta, a cantecului "Nu poti Get Out My Mind" cu
vocea sa, catifelată si pufoasă, irezistibilă ... te cucerește in totalitate , uitand de tine insuți .
El este un Zeu, al tuturor genurilor, de muzică, de la cea instrumentală, până la cea de balade.
de Teodora Stoica
Lenny Kravitz, super genetically talent artistic; rebellious child,
but mature responsible in his passion for art mzicala ,in
particular,with album "Circus" through interpretation. unique
and performance of the song "Can not Get Out My Mind" with
voice soft and fluffy, irresistible ... you conquer  completely, forgetting by  yourself.
He is a God of all types of music from instrumental until to
the ballads.
by Teodora Stoica

Pacific Ocean - Diving With Sharks

Pacific Ocean - Diving With Sharks
Diferența dintre rechinii acvatici și rechinii uscatului este :
cei din ape, nu au mască ,pe când...
de Teodora Stoica
The difference between sharks aquatic and sharks land, is:
those from waters, not have mask, while ...
by Teodora Stoica

Marc Anthony - You Sang To Me

pages torn from real life, in the company soft voice of 
Marc Anthony.nu stiu

Relaxing Background Music and Beautiful Beaches - rdn004

The Doors-People are strange(Infected Mushroom remix).

RasaritdeSoare: Talking Heads - 02.Heaven

RasaritdeSoare: Talking Heads - 02.Heaven

Claude Barzotti - chanson pour te dire

Pacific Ocean - Diving With Sharks

Vanessa Mae....Contradanza -

Vanessa Mae....Contradanza -

Calogero - C'est d'ici que je vous ecris (clip officiel)


très belle chanson !
Teodora Stoica

Green Day - Jesus Of Suburbia (Legendado)


Ecstasy  the band Green Day, played flawlessly, is
contagious, but it is beneficial and comforting.
Subject, exciting and unpredictable film, keeps  breathless.
Voice, strikingly beautiful and nostalgic, is
impregnates pleasant, in whole body and heart 
Film and music are apoteotetic, are surreal ..
by Teodora Stoica

Pink Floyd - Another Brick In The Wall(Live)

Green Day - Jesus Of Suburbia (Legendado)

Michael Jackson - Free Willy (will you be there) video from movie

Nurettin Rençber - Aşk Sana BenzerCântec

Era de ziua nunţii tale,
Când viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zâmbea în cale
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.

Şi-n ochi o slavă luminoasă
(Oricare putea fi)
Fu tot ce pe pământ privirea-mi dureroasă
A putut-Încântare-privi.

Poate acel foc era pudoare
-Drept asta trece-ncai-
Deşi el deşteaptă o mai cumplită ardoare
În pieptul aceluia, vai,

Care, de ziua nunţii tale,
Văzu cum viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zîmbea în cale,
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.
poezie de Edgar Allan Poe din Tamerlane and Other Poems (1827),

Song

It was the day ,your wedding
When alive, be-lighted your face
Although good luck you smiled in the way
The world just love-n around you.

And in the eyes, a glorious light
(Whatever may be)
She was all what on earth my looking painful
They could delight-looking.

Perhaps, that fire, was shame
-Right ,this passes, in the horses
Although, he smart ,more, horrible ardently
In chest ,the him ,alas

Which from day ,your wedding
Saw, like alive to lighted your face
Although, fortune , you smiles, in the way
And, world j,ust love-n around you.
Edgar Allan Poe poem of Tamerlane and Other Poems (1827)
translated by Theodora Stoica.-T:

Joy - Hey Hello


Ana Blandiana - Zbor


De boala de care sufăr
Nu se moare,
Ci se trăieşte -
Substanţa ei este chiar eternitatea,
Un fel de cancer al timpului
Înmulţindu-se din sine, fără oprire.
E o boală impecabilă,
O suferinţă perpetuă ca o vocală de sticlă
Laminată, în văzduhul asurzitor,
O cădere
Căreia, numai pentru că e fără sfârşit,
I se spune zbor.

Ana Blandiana - Flight

By disease, which suffer
Not to die,
But, to live -
Its substance is even eternity,
A type of cancer of the time
Of multiplying itself endlessly.
It's an impeccable condition,
A perpetual suffering as a voice of glass
Rolled in the air deafening
A drop
That, just because it's endless
I say fly.
translated by Teodora Stoica (Ti:)

Joy - Valery

Nurettin Rençber - Aşk Sana Benzer

Cântec

Era de ziua nunţii tale,
Când viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zâmbea în cale
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.

Şi-n ochi o slavă luminoasă
(Oricare putea fi)
Fu tot ce pe pământ privirea-mi dureroasă
A putut-Încântare-privi.

Poate acel foc era pudoare
-Drept asta trece-ncai-
Deşi el deşteaptă o mai cumplită ardoare
În pieptul aceluia, vai,

Care, de ziua nunţii tale,
Văzu cum viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zîmbea în cale,
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.
poezie de Edgar Allan Poe din Tamerlane and Other Poems (1827),

Song

It was the day ,your wedding
When alive, be-lighted your face
Although good luck you smiled in the way
The world just love-n around you.

And in the eyes, a glorious light
(Whatever may be)
She was all what on earth my looking painful
They could delight-looking.

Perhaps, that fire, was shame
-Right ,this passes, in the horses
Although, he smart ,more, horrible ardently
In chest ,the him ,alas

Which from day ,your wedding
Saw, like alive to lighted your face
Although, fortune , you smiles, in the way
And,  world j,ust love-n around you.
Edgar Allan Poe poem of Tamerlane and Other Poems (1827)
translated by Teodora Stoica.-T:

Nurettin Rençber - Aşk Sana Benzer

Cântec

Era de ziua nunţii tale,
Când viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zâmbea în cale
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.

Şi-n ochi o slavă luminoasă
(Oricare putea fi)
Fu tot ce pe pământ privirea-mi dureroasă
A putut-Încântare-privi.

Poate acel foc era pudoare
-Drept asta trece-ncai-
Deşi el deşteaptă o mai cumplită ardoare
În pieptul aceluia, vai,

Care, de ziua nunţii tale,
Văzu cum viu se-aprinse chipul tău,
Deşi norocu-ţi zîmbea în cale,
Şi lumea, doar iubire-n jurul tău.
poezie de Edgar Allan Poe din Tamerlane and Other Poems (1827),

Song

It was the day ,your wedding
When alive, be-lighted your face
Although good luck you smiled in the way
The world just love-n around you.

And in the eyes, a glorious light
(Whatever may be)
She was all what on earth my looking painful
They could delight-looking.

Perhaps, that fire, was shame
-Right ,this passes, in the horses
Although, he smart ,more, horrible ardently
In chest ,the him ,alas

Which from day ,your wedding
Saw, like alive to lighted your face
Although, fortune , you smiles, in the way
And, world j,ust love-n around you.
Edgar Allan Poe poem of Tamerlane and Other Poems (1827)
translated by Teodora Stoica.-T: 

Bitterer Kaffee: Romain Rolland - Inimă vrăjită

Bitterer Kaffee: Romain Rolland - Inimă vrăjită: "Un iaz în mijlocul pădurii, cu o pată de soare, ca un ochi. De jur împrejur copacii cu trunchiurile acoperite de muşchi. Simţi dorinţa să s...

Romain Rolland - Inimă vrăjită

"Un iaz în mijlocul pădurii, cu o pată de soare, ca un ochi. De jur împrejur copacii cu trunchiurile acoperite de muşchi. Simţi dorinţa să se scalde. Iat-o dezbrăcată. Mâna de gheaţă a apei îi atinge picioarele şi genunchii. Se simte cuprinsă de o toropeală dulce. Se priveşte goală în iazul roşu şi auriu...I se strecoară în suflet un sentiment de ruşine ciudată, nelămurită, ca şi cum alţi ochi ar pândi-o. Ca să se ferească de ei, înaintă mai mult în apă, afundându-se până la bărbie. Apa şerpuitoare e ca o îmbrăţişare vie; de picioare i se încolăcesc lianele groase. Vrea să se desprindă, se înfundă în nămol. Sus, la suprafaţa iazului, doarme pata de soare. Loveşte mânioasă cu călcâiul de fund şi revine la suprafaţă. Apa e cenuşie acum, tulbure, murdară.Dar pe solzii ei sclipitori, soarele tot străluceşte...Annete îşi prinde braţul de o salcie aplecată deasupra iazului, ca să se smulgă din pângărirea umedă. Ramura înfrunzită îi acoperă ca o aripă umerii şi şoldurile goale. Se lasă umbra nopţii, iar pe ceafă, aerul rece..." 
Annete este primul personaj femin,care mi-a captat atentia pentru frumusetea ei ,interiora  ,de care nu era constienta, fiind preocupata pemanenta de cresterea si educatia fiului ei, pe care si l-a asumat dintr-o relatie,de mare iubire, fara sa divulge iubitului ,existenta lui Mark; ea fiind complexata de fizicul ei ,pe care il raporta la frumusetea sorei ei ,Sylvie , care era o  fire amorfa si ...
La 17ani ani , dupa terminarea cartii , mi-am constientizat  si reactualizat reperele in viata dupa concluzia extrasa din lecturarea " Inima vrajita" :ca frumusetea fizica este efemera., dar cea sprituala ,cum era a  lui Annete , nu piere , ci dimpotriva ;intensitatea ei creste direct proportional , cu anii parcursi... .Ce mai incolo si. incoace , maine scot cartea din raft si o recitesc dupa un car de ani .-TI: