Follow by Email

duminică, 28 iulie 2013

HIGHER LOVE - STEVE WINWOOD - (1986)


Tema iubirii, foarte bine evocata si reprezentativa prin toate fazele ei in care clipele de agonie sunt impletite strans cu clipe de paroxism si sunt redate de un vocalist puternic si performant.
Intensitatea si frumusetea cantecului, amprenteaza pentru totdeauna, inima si mintea, oricarui auditoriu.
Teodora Stoica-Ti:
Theme the love, very well evoked and representative through all its phases in who moments of agony are tightly braided with moments of paroxysm, played by a powerful vocalist and performance.
Intensity and the beauty the song, also mark forever, heart and mind, any audience.
Teodora Stoica-Ti:

joi, 25 iulie 2013

Flowers Blooming to Vivaldis' Strings


Impresionant și seducător.
Calitățile videoart-lui sunt excelente si ele aparțin unui artist desăvârșit în pofida faptului, că tu, 
Kathy Jones-Boulier afirmi că practici acest hobby, numai de patru ani. 
Cuplarea imaginilor florale, de o frumusețe uluitoare cu muzica minunată a lui Vivaldi, nu este altceva decat un mariaj din dragoste cu aprobarea și binecuvântarea respectului și cultului tău, pentru artă. 
Impactul clipului este fascinant prin in faptul, că imaginile au 'ureche muzicală' și 'pașii lor' sunt antrenați într-un dans grațios, elegant și rafinat, aidoma muzicii instrumentale, elevate.
Kathy Jones-Boulier, multumesc și Domnul să te binecuvânteze, în continuare!
Teodora Stoica-Ti:
Impressive and beguiling.
Videoart's qualities are excellent and they belong a consummate artist, despite the fact that you, 
Kathy Jones-Boulier say that practice this hobby, only four years.
Coupling the floral images of a breathtaking beauty with music wonderful of Vivaldi is nothing more 
than  the marriage of love with approval and blessing the respect and your worship, for art.
Impact of the video is fascinating through fact that images have 'musical ear' and 'their steps' are 
engaged in a graceful dance, elegant and exquisite, like instrumental music, stylized. 
Kathy Jones-Boulier, thank you and God bless you further!
Teodora Stoica-Ti:

Ben Howard - Old Pine Official


Ben Howard este cântărețul, care de la primele sunete vocale, cucerește și încântă melomanul cu vocea lui,
luminoasă si dezinvoltă, naturală si mobilă, jovială și complementară cu esența cuvintelor, cu acțiunea subiectului melodiei și imaginile potrivite temei alese.
Unicitatea si originalitatea vocei o dă particularitatea nobilă a interpretarii artistice, ca parte componentă a unui suflet deosebit, care se dăruie fără rezerve auditorului si lui insuși. 
"Old Pine" este, de fapt macheta la scară redusă a unei pelicule, creată de însuși, Ben Howard care 
nu lasă nimic la întamplare, când își compune propria piesă muzicală, aprofundând cu nonșalanța celor care 
au expermentat subiectul aventurat prin toate trăirile introspective. 
Teodora Stoica-Ti:
Ben Howard is musician, who from the first vocal sounds, wins and delight music lovers with his voice,
Bright and detached nature and furniture, jovial and complementary with the essence of words with action subject song, and images matching the theme.
The uniqueness and originality of voice, gives particularity noble of artistic interpretation, as part, of a great soul who surrenders himself without reservation, auditor, and of itself.
"Old Pine" is, in fact, model, scale, a film created by himself, Ben Howard, who it leaves nothing, at random, when he composed his own song, deepening with the nonchalance of those who have the experimental, subject ventured through all experiences introspective.
Teodora Stoica-Ti:

duminică, 21 iulie 2013

3 hours in a helicopter flying around Southern New Zealand with a EPIC i...


10 minutes flight by helicopter piloted by self-taught director Mark Toia, over Southern New Zealand.
Spectacular scenery, that take your breath in an atmosphere musical, stately.

miercuri, 17 iulie 2013

SECRET GARDEN - SERENADE TO SPRING - SERENADA PRIMAVERII


Secret Garden merită denumirea sa, pentru că este unică, prin tot reportoriul ei de vraja.
Muzica din "Serenade To Spring" , rupe sufletul cu mana blanda, il poarta pe brate cu grija unei mame iubitoare si ii arata taina fericirii, care zace in el, obligandu-l sa deschida ochii inimii. 
Acest clip cu imagini suprarealiste, este insuficient sa redea performanta si acuratetea expresiva a serenadei, interpretata dumnezeiste.
Teodora Stoica-Ti:
Secret Garden it deserves its designation because it is unique, through all its reportoriul by the spell.
Music from "Serenade To Spring" breaks the soul with a  gentler hand, it bears on the arms with the care a loving mother and it shows the mystery of the happiness, which lieth in him, obliging it to open the eyes of the heart.
This clip with surreal images, is insufficient for to render the performance and accuracy expressive of godlike interpretation of Serenade. 
Teodora Stoica-Ti:

SECRET GARDEN - SERENADE TO SPRING - SERENADA PRIMAVERII


Secret Garden merită denumirea sa, pentru că este unică, prin tot reportoriul ei de vraja.
Muzica din "Serenade To Spring" , rupe sufletul cu mana blanda, il poarta pe brate cu grija unei mame iubitoare si ii arata taina fericirii, care zace in el, obligandu-l sa deschida ochii inimii. 
Acest clip cu imagini suprarealiste, este insuficient sa redea performanta si acuratetea expresiva a serenadei, interpretata dumnezeiste.
Teodora Stoica-Ti:
Secret Garden it deserves its designation because it is unique, through all its reportoriul by the spell.
Music from "Serenade To Spring" breaks the soul with a  gentler hand, it bears on the arms with the care a loving mother and it shows the mystery of the happiness, which lieth in him, obliging it to open the eyes of the heart.
This clip with surreal images, is insufficient for to render the performance and accuracy expressive of godlike interpretation of Serenade. 
Teodora Stoica-Ti:

luni, 15 iulie 2013

Space Oddity


Un clip uimitor, făcut în imponderabilitate cu vocea ta, Chris Hadfield; frumoasă, plina și rotunda, care a perfectat alinierea Stației Spațiale în cea mai de succes și armonioasă poziție orbitală cu celelate obiecte cosmice.
Mulțumiri, comandate Chris Hadfield, din nou, pentru performanța dvs. astronauta de execuție în această călătorie unică și de neuitat.
Teodora Stoica-Ti:
An staggering clip, made in weightlessness with your voice, Chris Hadfield; beautiful, full and round, who perfected the alignment the Space Station in the most successful and harmonious the orbital position with other cosmic objects.
Thanks, ordered Chris Hadfield, again for your execution astronaut performance in this trip unique and unforgettable.
Teodora Stoica-Ti:

Titanium / Pavane - David Guetta ft. Sia (Tyler Ward & The Piano Guys co...


Muzică plină al rafinament și expresivitate de neegalat.
Cântec melodic și hipnotic, după ce ai ascultat o dată, e greu de uitat frumusețea vocii și timbrul moale și pufos al lui David Guetta. Sau, mai degrabă vocea lui este
o grădină cu multe flori și frumoase, al căror parfum îi dă personalitate cântărețului.
Teodora Stoica-Ti:
Music full of refinement and expressiveness unequaled.
Song melodic and hypnotic after what did you listened once, it's hard to forget the beauty of voice and soft and fluffy timbre of David Guetta. Or rather his voice is
a garden with many flowers and beautiful, whose perfume gives him personality the singer.
Teodora Stoica-Ti:

vineri, 12 iulie 2013

JEFF KOONS. THE PAINTER & THE SCULPTOR


lucrarile lui Jeff Koons sunt deosebite si au valoare, nu numai artistica, ci si social culturala, deoarece el creaza  si accentueaza "caracterul murdar" cu toata gama lui de  simtaminte, senzatii, trairi, stari...numai pentru a
sublinia frumusetea naturala a vietii, pângărită si batjocorită de percepția falsă a unui segment superficial
de societate, nereceptiva la fondul problemei ca atare, adică nepregatită sa asimilize adevarul si consecinta faptelor, de teama să nu fie ridiculizați de "lumea buna" in care au gasit un loc, dar nu prin arta, ci prin mijloace mai putin ortodoxe. 
Stralucirea si lumina fascinanta a grotescului vietii, oglindită de artist in picturile si sculpturile sale, 
este preocuparea sa fundamentala de a imbunatati lucrurile, redandu-le autencitatea in plinatatea ei.
Jeff Koons este un pas de urias in arta. 
Teodora Stoica-Ti:

Jeff Koons's works are great and have valuable, not only artistical, but and social-cultural because he creates and accentuates "the character dirty" with all the range of feelings, sensations, livings, moods ... only to
emphasize natural beauty of life, defiled and mocked by the false perception of a segment superficial society unreceptive to the root of the problem as such, ie unprepared to assimilate truth and consequences the facts of fear to not be ridiculed by the "world high" in which they found a place, not through art but rather through less orthodox means.
Brightness and light fascinating of grotesque the life mirrored the artist in the paintings and sculptures,
is his fundamental concern to improve things, 
restoring their authenticity in its fullness.
Jeff Koons is a huge step in the art.
Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 6 iulie 2013

Casablanca song with lyric


Love my life:
Uploaded on Aug 14, 2008
I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night

I thought you fell in love with me watching Casablance
Holding hands 'neath the paddle fans in Rick's Candle lit cafe
Hiding in the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes
Making magic at the movies in my old chevrolet

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by

I guess there're many broken hearts in Casablanca
You know I've never really been there. so, I don't know
I guess our love story will never be seen on the big wide silver screen
But it hurt just as bad when I had to watch you go

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by
Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh

Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by
I love you more and more each day as time goes by
Category
Music
License
Standard YouTube License

Am căzut în dragoste cu ochii pe tine Casablanca
Rândul din spate al unității în spectacol în lumina slabă
Floricele de porumb și cocs sub stelele au devenit șampanie și caviar
A face dragoste pe o lungă veri noapte fierbinte

Am crezut că te-ai îndrăgostit de mine vizionarea Casablance
Ținând Neath mâini "fanii cu zbaturi din Candle Rick aprins cafenea
Ascunderea în umbre de spioni. Marocan lumina lunii în ochii tăi
Face magie la filme în vechea mea Chevrolet

Oh! Un sarut este încă un sărut în Casablanca
Dar un sarut nu este un sărut, fără a oftat dvs.
Vă rugăm să reveniți la mine în Casablanca
Te iubesc mai mult și mai mult în fiecare zi, ca timpul trece

Cred ca acolo sunt multe inimi frânte în Casablanca
Știi că am mai fost într-adevăr acolo. deci, nu stiu
Cred ca povestea noastra dragoste nu va fi vazut pe marele ecran lat de argint
Dar doare la fel de rău atunci când am avut sa ma uit te duci

Oh! Un sarut este încă un sărut în Casablanca
Dar un sarut nu este un sărut, fără a oftat dvs.
Vă rugăm să reveniți la mine în Casablanca
Te iubesc mai mult și mai mult în fiecare zi, ca timpul trece
Oh! Un sarut este încă un sărut în Casablanca
Dar un sarut nu este un sărut, fără a oftat dvs.

Vă rugăm să reveniți la mine în Casablanca
Te iubesc mai mult și mai mult în fiecare zi, ca timpul trece
Te iubesc mai mult și mai mult în fiecare zi, ca timpul trece
categorie
muzică
licență
Standard YouTube Licență

Nature in De Panne Belgium


natura in toata splendoarea ei, imagini de top.
nature in all its splendor, the top images.
Teodora Stoica-Ti:

breaking my heart - MLTR


a voice from hearth for hearts.
Teodora

vineri, 5 iulie 2013

Valentine Music (playlist)


a great soul on tray. Tremendous dedication!
Teodora Stoica-Ti:

Valentine Music (playlist)

Edith Piaf - Non, Je ne regrette rien

j
e regrette, for the première foie, mais pas, et pour la dernière fois... j'espère encore ... à  pourquoi les, je ne sais pas et je ne voulais pas savoir ...

París - "La Boheme" (Charles Aznavour)

LOVE (playlist)

LOVE (playlist)

LOVE (playlist)


  • Category

  • License

    Standard YouTube License

joi, 4 iulie 2013

luni, 1 iulie 2013

♥ Oliver Dragojević - Anđele moj ♥


Oliver Dragojević, un cantăreț excelent, care atunci când cânta, cerurile se înclină până la pământ.
Oliver Dragojevic an excellent singer, who when he sings, the heavens is tilts down to the earth.
Teodora Stoica-Ti: