Follow by Email

duminică, 25 noiembrie 2012

尋找心靈的歸宿Înapoi, acasă
sursa: "尋找心靈的歸宿"
Eram o fetiță când am plecat 
si acum ajunsă la maturitate 
vreu să mai vad odata 
satul si casa unde am copilărit.

Cu ochii deschiși văd 
lanurile cu părul auriu 
împletit in cosițe de codană,
ochii albaștri de cicoare 
gura zâmbitoare a macilor roși.

In apele, cerului albastru 
peștii spada sar la suprafață 
și dansează, tumba 
printre ei, familia si săteni 
in bărcuțe, pescuiesc 
pește dulce pentru prânz.

Munții fac dragoste cu cerul 
În copacii seculari, păsări cântă 
ziua întreagă, triluri melodios.
Pe pășuni cu iarbă grasă, 
pasc oițe și cornute, 
iar bacii cântă din fluier 
frumoase balade.

Amintirea din noaptea 
plecării când satul si casa 
cu ochii galbeni de bufniță 
mi-a spus: 
'Iris, fata noastră
Domnul, să te binecuvânteze 
și să te întorci sănătoasă!',
m-a adus în satul meu, drag.
de Teodora Stoica-Ti: 

Back home
Source: "寻找 心灵 的 归宿"
I was a little girl when I left
reached maturity now
I want to see again
village and house where I grew up.

With open eyes see
fields with golden hair
braided in plaits of flapper,
blue eyes by chicory 
smiling mouth of the red poppies.

In waters the blue sky
sword fish jumping at the surface
and dancing somersault
among its; family and villagers
in little boats, fishing
fresh fish for lunch.

Mountains make love to the sky
In ancient trees, birds sing
all day, trills tuneful.
On the pastures with grass fat,
ewes and cattle grazing,
and shepherds sing from the flute
beautiful ballads.

The remembering from the night
departure when village and house
with yellow eyes by the owl
told me:
'Iris, our daughter
Lord bless you
and to you come back healthy!'
me brought in my village, dear.
by Teodora Stoica-Ti:

vineri, 23 noiembrie 2012

Top Emotional Osts Of All Times: Grief And Sorrow


Trece și această "Grief"...
susa: 
Top Emotional Osts Of All Times: Grief And
Baiatule necăjit,
știu că tu ești mic 
și durerea ta 
este grea pentru 
trupul tau firav, 
dar ascultă sfatul 
unui om matur, care 
și el, când era copil 
a pățit ca tine. 
Acum, acel copil de atunci 
este om cu copii ca tine 
și el este fericit pentru 
că a învațat că 
necazurile te călesc și 
înveți din ele  
să vezi și să prețuiești 
orice zi a vieții tale.
Fie ziua grea, fie bună 
ea este dar divin 
și acum, oprește-te din plâns!
Hai, copile amândoi 
să spunem o rugăciune 
de mulțumire Maicii Domnului
pentru viața ce ne-a dat-o 
și apoi, să cântăm și să dansăm 
până moare de ciudă Lucifer,
împăratul dracilor care supară 
copii ca tine!
de Teodora Stoica-Ti:

Pass and this "Grief" ...
strain:
Top Emotional Osts Of All Times: And Grief
Upset boy,
I know you're small
and your pain
is difficult for
Your body fragile,
but listen, counsel
a mature man that
and he, when was child
happened, like you.
Now, the child since then
is a man with children like you
and he is happy for
that taught that
troubles, and toughen and
learn from them
to see and to cherish
every day of your life.
Be hard day or better
it is the divine gift
and now, stop crying.
Come on, kid, both of us
let us say a prayer
of gratitude, Mother of God
for the life, which gave us a
and then, to sing and to dance
until dies of spite Lucifer
Emperor the devils, wich upsets
kids, as you!
by Teodora Stoica-Ti:

Walking In The Air (from: The Snowman)


Noapte de argint
sursa: 
'Walking In The Air' - Raymond Briggs, 
cântata de Peter Auty.
Într-o noapte de argint 
omul de zăpada 
intra pe fereastra 
mă rapește din pat 
și mă ia la 'Walking In The Air.
El mă duce in zbor
la polul Nord 
să văd piticii și renii
lui Mos Craciun, 
cum lucră, de zor la daruri 
pentru copii si oameni mari.
Urmeaza...
de Teodora Stoica-Ti:

Silver Night
source:
'Walking In The Air' - Raymond Briggs
sung by Peter Auty.
In one night of silver
Snowman
enters on the window
me kidnaps from bed
and me take to 'Walking In The Air.
He leads me in flight
at North Pole
to see dwarves and elves
of Santa Claus,
how working in haste to gifts
for children and adults.
Follow ...
by Teodora Stoica-Ti:

miercuri, 21 noiembrie 2012

NIKITA RICHAR CLAYDERMAN........X FER AMOR 88*


ode to nature.

Tol & Tol - Eleni


velvet voice.

Coldplay - Paradiseabstract piece, full of ecstasy and frothy adventures. Incendiary!

Evanescence - My ImmortalEgocentrism
sursa: 
Evanescence - My immortal
Păcat de viața noastră!
Eu sunt singura vinovată 
de întâmplarea nefastă.
Când tu ai spus "să ne oprim",
eu am dorit să te păstreăz cu forța 
și în egocentrismul meu, 
împinsă de Necuratul, mi-am tăiat venele 
de la mâini și picioare. 
Am sperat în străfundurile sufletului 
că vei afla de fapta mea, abominabilă 
și-mi vei salva viața, iar eu voi trăi 
împreună cu tine. 
Nebunia și imaturitatea 
m-a trimis în Iadul lui Lucifer.
urmeaza...
de Teodora Stoica-Ti:

Egocentrism
source:
Evanescence - My immortal
Too bad by our life!
I am only guilty
by the unfortunate incident.
When you said "to we stop"
I wanted to you keep with the force
and in my egocentrism 
pushed by the devil, I cut my veins
of the hands and feet.
I hoped in  heartstrings
that you will know my deed, abominable
and you me will save  life and I will live
with you.
Insanity and immaturity
me sent in Hell of Lucifer.
will ...
by Teodora Stoica-Ti:

marți, 20 noiembrie 2012

Marco antonio solis Si No Te Hubieras ido


Marco Antonio is a singer and composer of high professionalism and creative performance.
All his work, passionate, emotional, romantic and ... is summarize at the words: "noble soul, soul chosen" for his voice with high tenor sounds 
and melodic lines and of  his texts, original and unique.
Marco Antonio is Marco Antonio.
Teodora Stoica Teodora-Ti:

C'est extra ! - Dans un jardin

C'est extra ! - Dans un jardin

Vino la mine și nu o să regreți!
Pentru tine, eu te desfăt cu un spectacol 
plin de frumusețe si senzualitate!
de Teodora Stoica-Ti: 
Vienne à moi et tu ne le regretteras pas!
Pour toi je vais vous donner un délicieux  
"spectacle" plein de beauté et de sensualité!
par Teodora Stoica-Ti:

luni, 19 noiembrie 2012

The Secret State Music - The Biggest Mistake - Official Video


Lectie de iubire
sursa:
The Biggest Mistake - The Secret State Music
"The biggest mistake"
a fost a ta ca m-ai parasit, 
dar du-te invartindu-te, fato! 
Eu ma simt bine, acum 
cand te stiu departe, 
numai ca regret 
timpul meu, pierdut 
in apele tale, tulburi de minciuni.
Insă, a sosit vremea 
să mă refac si sa deschid 
ochii mari, cand voi iubi din nou. 
"The biggest mistake" 
va fi cea mai buna lectie de iubire 
pentru mine de acum incolo.
de Teodora Stoica-Ti:

Lesson of love
source:
The Biggest Mistake - The Secret State Music
"The Biggest mistake "
was that you left me,
but go spinning up, girl!
I feel better now
when I  know that you are far
only that I regret
my  time lost
in your waters, murky by lies.
But time has come
to me restore and to make 
large eyes when you I will love again.
"The Biggest mistake "
will be the best lesson of love
for me, from now before.
by Teodora Stoica-Ti:

Vaya Con Dios - What's A Woman (1990) - Vidéo Dailymotion

Vaya Con Dios - What's A Woman (1990) - Vidéo Dailymotion

deep, warm and full of life.

duminică, 18 noiembrie 2012

Imany "Take Care" en acoustique sur Mange DisquesImany, înger coborât
din ceruri pe ață de mătase ,
vocea ta, moale
mângâie suflete triste și
dă aripi de zbor sufletelor fericite.
de Teodora Stoica-Ti:

Imany, angel descended
from the heavens on silk thread,
your voice, soft
caress sorrowful souls and
give wings the flight happy souls.
by Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 17 noiembrie 2012

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U


Umbra
sursa: 
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2U
Iubitule, nu era usor cu tine 
dar tu erai parte din mine.
Acum, când casa este pustie 
nimic din ea, nu mă atrage. 
Ziua, eu omor timpul cu plimbări
fără țintă, prin orasul aglomerat  
de oameni fără chipuri.
În zadar, eu te caut, Dragule!
Nici o față întâlnită, oricât de chipes este,
nu se compară cu farmecul tău.
Nopțile mele sunt dusmani de moarte 
de când ai plecat si trupul meu 
înghețat de frigul singurătății, duce 
dorul îmbrățisărilor tale, fierbinți si tandre.
Povestea noastră de iubire a fost 
cel mai frumos tangou dansat de noi 
și eu nu vreau să-l dansez cu nimeni 
pentru ca el este irepetabil si nu se 
compară cu ce am trăit noi doi, Iubitule!
Cu lacrimi siroind, eu îți cer iertare 
dacă am gresit si în genunchi, te rog 
Întoarce-te, Scumpule că fără tine 
viața nu are sens si eu am ajuns  
o umbră umblătoare în astă lume neînțeleasă.
de Teodora Stoica -Ti:

Shadow
source:
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2U
Honey, it was not easy with you
but you were part of me,
Now that the house is wilderness
nothing from it, not me attract.
Day, I  kill time with rides
aimlessly through the crowded city
of people without faces.
In vain I you looking, Darling!
Nor a face encountered, whatever by is handsome
not be compare with your charm.
My nights are deadly foes
since you left and my body
cold of coldness loneliness leads
miss by your hugs hot and gentle.
Our love story
was the most beautiful tango, danced by us
and I do not want to it dance with nobody
because it is unrepeatable and not be compared
with what us have lived, Honey!
With tears dripping, I ask you forgiveness 
if I wrong and in knees, I you please
Turn around, Baby, that without you
the life is meaningless and I became
a shadow walking in this world misunderstood.
by Teodora Stoica -Ti:

joi, 15 noiembrie 2012

The Verve - Bitter Sweet Symphony


Tăcerea este prietena mea de nădejde.
Ea nu ma trădează si nici nu mă dezamagește.
Ea este ghidul si naratorul meu, prețios in viață.
Tacere, iubito, eu te ador!
de Teodora Stoica -Ti:

Silence is my girlfriend, dependable.
She not betrays me and nor me not disappoint.
She is the narrator and my precious guide in life.
Silence, baby I love you!
by Teodora Stoica -Ti:

vineri, 2 noiembrie 2012

Guns N' Roses - November Rain


Iubire egoista
Sursa: 
Guns N 'Roses - November Rain
Din spatele cortinei vietii
fostul ei iubit, egoist 
vine si cu falsitate, el
accepta fericirea iubitei, 
dar apoi plateste cerul 
sa se deslantuie in rafala 
de "November Rain".
"November Rain" ingheata 
inima iubitei pentru toteauna 
si lasa inimi indoliate printre 
familie si prietenii miresei. 
Fara sa-i pese de nimic, 
el rapeste mireasa in ceruri. 
de Teodora Stoica -Ti:

Selfish love
Source: 
Guns N 'Roses - November Rain
Man behind the curtain life
Her former loved, selfish
comes with falsehood and
accept happiness the girlfriend,
but then, pays the sky
to is unleashed  in flurry
of "November Rain".
"November Rain" freezes
heart the beloved forever
and  he let the bereaved hearts among
family and friends  the bride.
Without to care about anything,
He kidnaps bride in heaven.
by Teodora Stoica -Ti:

Guns N' Roses - November Rain


Iubire egoista
Sursa: 
Guns N 'Roses - November Rain
Din spatele cortinei vietii
fostul ei iubit, egoist 
vine si cu falsitate, el
accepta fericirea iubitei, 
dar apoi plateste cerul 
sa se deslantuie in rafala 
de "November Rain".
"November Rain" ingheata 
inima iubitei pentru toteauna 
si lasa inimi indoliate printre 
familie si prietenii miresei. 
Fara sa-i pese de nimic, 
el rapeste mireasa in ceruri. 
de Teodora Stoica -Ti:

Selfish love
Source: 
Guns N 'Roses - November Rain
Man behind the curtain life
Her former loved, selfish
comes with falsehood and
accept happiness the girlfriend,
but then, pays the sky
to is unleashed  in flurry
of "November Rain".
"November Rain" freezes
heart the beloved forever
and  he let the bereaved hearts among
family and friends  the bride.
Without to care about anything,
He kidnaps bride in heaven.
by Teodora Stoica -Ti:

joi, 1 noiembrie 2012

Cat Stevens - Lady D'Arbanville (live)


voix dévouement noble et belle.

Dalida - My Lady d'Arbanville.flv


Dalida
Dalida, steaua Franței 
de ieri, azi si maine, 
tu esti frumoasa si adevarata 
"My lady d'Arbanville",
marea cantareata si artista
plecata, din Egiptul romantic, 
tara natala, sa-ti implinesti 
destinul plin de succes,
ca marea cantareata si artista. 
"My lady d'Arbanville" 
talentul si interpretarea ta 
ți-a adus zeci de discuri de aur 
dar si ravnita "diadema de diamant"
făcându-te cea cunoscuta in lume 
ca  cea mai iubita regina a muzicii.
"My lady d'Arbanville" este 
destinul tau trist, curmat de tine 
prin "spargerea oglinzii vietii" si 
intrarea ta in iarna eterna cand 
florile lunii mai; iți zambeau dulce.
Dalida, "My lady d'Arbanville" 
ne-ai parasit cu ochii plin de lacrimi.
Dalida, Dalida te vom iubi mereu!
de Teodora Stoica -Ti:

Dalida
Dalida, star française  
Hier, aujourd'hui et demain, 
vous êtes beau et vrai
"My Lady d'Arbanville"
grand chanteur et artiste
quitté  Romantique l'Égypte,
ta pays d'origine, de remplir votre
destin réussie de
de le grand chanteur et artiste.
"My Lady d'Arbanville"
talent et votre interprétation
vous a amené des dizaines de dossiers d'or
mais et convoité "diamant diadème"
vous faire; reconnu dans le monde
comme la reine bien-aimée de la musique.
"My Lady d'Arbanville" est
ton destin triste, vous avez demandé
par «briser le miroir de la vie» et
t'ai entrer dans "un hiver éternel" quand
fleurs de mai, le sourire doux à vous.
Dalida, "My Lady d'Arbanville"
Vous nous avez laissé avec 
des yeux pleins de larmes.
Dalida, nous t'aimerai toujours!
par Teodora Stoica -Ti: