Follow by Email

duminică, 4 august 2013

Phil Collins - In The Air Tonight (Official Video)

Phil Collins - In The Air Tonight (Official Video)


Compoziție muzical-artistică este o compozitie intelectuală, al cărei stil vocalist si tehnică de interpretare îl asează pe Phil Collins la o distanță de "ani lumina" față de muzicienii contemporani.
 "In The Air Tonight" nu este numai o melodie emoțională și puțin romantică; ea are dimensiunea si forța unui ocean, deși artistul prin vocea sa, neobișnuit de placută și caldă, incearcă să se apropie și să fie înteles de marea masă a publicului. 
  Totuși, el se demască prin prezentarea si sustinerea temei piesei prezente cu imagini grăitoare in peliculă și cu o interpretare termometrică, atentă la fiecare puséu muzical si vizual. 
El este nu numai un mare artist, compozitor și cantăreț, ci este și un mare doctor de suflete, al carui timbru șoptit la urechea melomanului, îi ia acestuia durerea spirituală și îl readuce la o viață, mult mai revigoranta, decât a avut-o.
Teodora Stoica-Ti:

 Composition musical, artistic is a intellectual composition, whose style and technique of vocalist interpretation, puts him on Phil Collins at a distance of "light years" from contemporary musicians.
  "In The Air Tonight" is not only a emotional and less  romantic melody, it has the dimension and strength an ocean, although the artist through his voice unusually pleasant and warm, tries to get close and be understood by the great mass the public. 
 However, he is unmask through presentation and supportive the theme of present piece with  eloquent images from movie and with a thermometric interpretation, attentive to every musical spurt and visual.
  He is not only a great artist, composer and singer, but is also a great doctor of souls, whose timbre whispered at the ear the music lover, he it takes spiritual pain and return it a life more refreshing than it was.
Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 3 august 2013

Night And Day Milan Komnenić piano ( Roland RD 700 NX)


exprima mai mult decat "Night And Day", întrucât acordurile extremiste, interpretate de Milan Komnenic, voluntare sau nu, usor incisive si apoi mai molatice, dar nu foarte mult, fara sa-i pese de auditor, care este nevoit sa-i ghiceasca vocatia muzical-artistica, innascuta pentru a fi desavarsita pentru descarcarea lui, spirituala si satisfactia hoby-ului său, in timpul interpretarii el se transforma intr-un veritabil narator, a carei poveste este putin mai mult alarmanta de la tema cantecului contrastant si armonia din imaginea clipului (pomul mama gravida si copii ei, binecuvantati de dragostea materna..). 
Creatia sa, sperie, deoarece el dă publicului ce vrea, dar totodata, il panicheaza cu; suișuri si coborâri, răceală si culdură, fericire si tristete, etc...componentele adevarate ale lumii si vieții perverse, ascunsă in tema piesei, "Night And Day", dar care in realitate are valoarea de giuvaer.
Teodora Stoica-Ti:

expresses more than "Night And Day", since, agreements extremist, interpretated of Milan Komnenic, voluntary or otherwise, languid easy incisive and then, but not very much, without worrying about the auditor who is obliged to guess musical and artistic vocation, innate to be perfect for his discharge, spiritual and hobby's satisfaction or during interpretation, it turns into a real narrator, whose story is slightly more alarming to the theme song of the image contrast and harmony clip (tree pregnant mother and her children, blessed by motherly love ..).
His creation scares, because it gives the audience what they want, but also, he it panics with ups and descents, cold and culdură, happiness and sadness, etc ... real components of the world and the life perverse, hidden in the theme song, "Night and Day", but who actually ,has its the value, of giuvaer.
Teodora Stoica-Ti: