Follow by Email

luni, 31 decembrie 2012


Profetia nimfelor apelor într-un dans atemporal.
Teoora Stoica-Ti:

"Un tablou ar trebui să fie fertil. Din el ar trebui să se nască lumea. Nu are importanță, dacă vedem în el flori, oameni sau cai pentru a descoperi această lume, adică ceva viu." (Joan Miró, 1959)


Plecand de la teoria lui Isaac Newton ca timpul si spatiul sunt relative, "Interior olandez" de Joan Miro este exprimarea libertatii absolute a ego-urilor, care nu sunt de acord cu conventionalismul, la care sunt supuse de majoritatea covarsitoare a societatii cu o gandire conservatoare, fixata intr-o anume matrice.
Curentul suprarealist a fost si inca este o necesitate majora a artistilor de a transmite mesajul real al lumii in care traim, contemporanilor si posteritatii, prin operele lor de: pictura, literare, muzica, dans etc.
Teodora Stoica-Ti:

Prophecy the nymphs of the waters into a timeless dance.
Teodora Stoica-Ti:

"A painting should be fertile. From it should be born world. It does not matter if we see flowers, people or  horses for to discover this world, something alive." (Joan Miró, 1959)

Starting from Isaac Newton's theory that time and space are relative, "Dutch Interior" by Joan Miro is the expressing of absolute freedom of the egos who disagree with the conventional, at that they are subjected  by the overwhelming majority of society with a conservative thinking  into a  fixed matrix.
Current surreal was and still is a major need of the artists to convey the real message of the world in which we live, contemporaries and posterity, through their works of painting, literary works, music, dance etc ...
Teodora Stoica-Ti:


Satul de plumb
In fapt de zi, satul își face siesta. 
Casele cu ploapele închise 
dormitează dupa truda pământului.
Copacii dezbrăcați sunt gelosi 
pe frații lor, încă împodobiți 
cu haine, dar cernite de jalea 
pasarilor pentru cerul tulburat 
de o criza de epilepsie.
Sfântul Ilie, supărat de 
malițiozitatea oamenilor, 
fără mila si condescendență 
pentru bietul cer suferind, 
urca în caleașca și începe 
să lovească din bici, caii sai,
traversând acoperișul satului 
în urlete și lumini orbitoare. 
Cerul vânăt de criza nevrotică, 
plânge in cascade 
de lacrimi peste satul lăsat 
în paza copacilor soldați, forțați 
de Țară să lupte cu Mama Natură 
de la o vârstă fragedă și prea tânără.
va continua...
de Teodora Stoica-Ti:
 
Village of lead
In fact by  the day, village makes siesta.
Houses with closed eyelids
slumbers, after toil earth.
Naked trees are jealous on
their brothers, still adorned
in clothes, but blackened of lamentation 
the birds for Sky, troubled
of an epileptic seizure.
St. Elias, upset of malicious the men,
without mercy and condescension
for the suffering the Sky downcast,
climb in carriage and start
to hitting from whip his horses,
traversing, roof of the village
in screaming and lights blinding.
Sky throated  of neurotic crisis
cries in waterfalls of
tears over the village in
guarding trees soldiers, forced
by country to fight with Mother Nature 
from an early age and too young.
will continue ...
by Teodora Stoica-Ti:

Crăiasa Florilor


duminică, 30 decembrie 2012

Enya - Caribbean Blue


Muzica vrăjită
Năluca sau umbra 
în plimbări pe coarda 
valurilor sau norilor 
sub auspiciul 
muzicii - culoare
fie noapte,  fie zi
eu, năluca; eu, umbra 
deși, agonizam
în subconștientul meu 
nedumerirea, de ce 
Soarele si Marea 
sunt vesele mereu, 
zacea bolnavă, pe undeva.
Enya prin 
parfumul brizei mării 
și savoarea breakfast 
cu fructe de mare 
al  "Caribbean Blue" 
m-a renăscut din nou.
Gata cu năluca 
gata cu umbra.
Multumesc, Enya că cu 
melodia ta, vrăjită 
sunt om din nou!
Tu ai salvat de la înnec
conștiința mea
care de multă gândire 
când a vrut să plutească,
neuronii ei de plumb 
și sârmele de legătură
a izbit cu ea fundul mării, unde 
dormea subconștientul 
uitat de multa vreme.
Refluxul and...
Va continuua...
de Teodora Stoica-Ti.

Music spellbound

Ghost or shadow
in walking on rope
waves or  clouds
under the auspices
music - color
either night or day
ghost, shadow
though agonizing
in my subconscious
perplexity, why
Sun and Sea
are always cheerful,
lying sick somewhere.
Enya through
the perfume of the sea ​​breeze 
and the savor of the breakfast
with Seafood of song,
 "Caribbean Blue"
me reborn again.
Ready with ghost
ready with shadow.
Thanks, Enya that with
your melody, spellbound
I'm human again!
You saved  from drowning
my conscience
which of thinking much
when she wanted to float,
neurons her of lead
and connection wires
struck with it of seabed 
where the subconscious 
slept of long weather.
Reflux and ...
Will continue...
by Teodora Stoica-Ti.

Enya - Caribbean Blue


Muzica vrăjită
Năluca sau umbra 
în plimbări pe coarda 
valurilor sau norilor 
sub auspiciul 
muzicii - culoare
fie noapte,  fie zi
eu, năluca; eu, umbra 
deși, agonizam
în subconștientul meu 
nedumerirea, de ce 
Soarele si Marea 
sunt vesele mereu, 
zacea bolnavă, pe undeva.
Enya prin 
parfumul brizei mării 
și savoarea breakfast 
cu fructe de mare 
al  "Caribbean Blue" 
m-a renăscut din nou.
Gata cu năluca 
gata cu umbra.
Multumesc, Enya că cu 
melodia ta, vrăjită 
sunt om din nou!
Tu ai salvat de la înnec
conștiința mea
care de multă gândire 
când a vrut să plutească,
neuronii ei de plumb 
și sârmele de legătură
a izbit cu ea fundul mării, unde 
dormea subconștientul 
uitat de multa vreme.
Refluxul and...
Va continuua...
de Teodora Stoica-Ti.

Music spellbound

Ghost or shadow
in walking on rope
waves or  clouds
under the auspices
music - color
either night or day
ghost, shadow
though agonizing
in my subconscious
perplexity, why
Sun and Sea
are always cheerful,
lying sick somewhere.
Enya through
the perfume of the sea ​​breeze 
and the savor of the breakfast
with Seafood of song,
 "Caribbean Blue"
me reborn again.
Ready with ghost
ready with shadow.
Thanks, Enya that with
your melody, spellbound
I'm human again!
You saved  from drowning
my conscience
which of thinking much
when she wanted to float,
neurons her of lead
and connection wires
struck with it of seabed 
where the subconscious 
slept of long weather.
Reflux and ...
Will continue...
by Teodora Stoica-Ti.

Acum perdelele sunt barbile pieptanate - Gellu Naum

Acum perdelele sunt barbile pieptanate - Gellu Naum

un poem incediar, haioas - te ineci in ras, un pic deocheat si de mare actualitate pentru tarile lumii a treia.
Gellu Naum este Gellu Naum si va fi mereu, Unicul.
a incediar poem, funny - you choke by laughter, a little more exaggerated ( dirty ) and topical for third world countries. Gellu  Naum, is Gellu  Naum and will always be Unique.
Teodora Stoica-Ti:

Gellu Naum - Acum perdelele sunt barbile pieptanate

Acum perdelele sunt barbile pieptanate frumos ale caselor
si luna e o rana în burta cerului
acum fiecare deget e o pretioasa mâncare
fiecare voce e o lista de subscriptie
fiecare pictor e un senator roman
acum fiecare matanie e o crispare sexuala
fiecare dimineata e o rufa rosie la orizont
fiecare clopot e o invitare la obscen
acum fiecare calugarita iubeste falusul singuratatii
acum dictionarele urla TREBUIE SĂ URLE
acum fiecare poem e un arsenal de revolte
padurea e o pata pe constiinta naturii
si femeile au 14 picioare si 120 de sâni
acum poetul gâdila puful caldut al odihnei
E calda noaptea sau alta imagine clara
acum Dumnezeu danseaza la baluri costumat
în fetita
insectele au pantaloni de tifon
si la parazi soldatii duc în vârful baionetelor
capete surâzatoare de copii olandezi
acum vântul e o cocarda utila
agricultorii scuipa hoitul fierbinte al secetei
domnisorii ne miros femeile cu eleganta distincta
uzinele scrâsnesc din masele
si fiecare piatra fiecare par viseaza virajii prin aer

Acum femeia mea se culca cu un aparat de radio
mustatile lui îi gâdila urechile:
"somajul e o pozitie necesara corecta
grevele distractii în masa jocuri pentru adulti
foametea e o pasare cu inele de gâza"
si ea spune: ÎNCĂ si ÎNCĂ si ÎNCĂ.

si peste toate acestea se simte nevoia unei lupte
finale
Adaugat de : SelenaruNegrea
tradus de Google si Teodora Stoica-Ti:
Gellu Naum - Now the curtains are beards  combed

Now the curtains are beautifully combed beards funding
and the moon is a wound in the belly of heaven
Now each finger is a valuable food
Each voice is a list of subscription
Each painter is a Roman senator
Now every Matan's a sexual contraction
Every morning is one rufa red on the horizon
Each bell is an invitation to obscene
Now every nun loves solitude phallus
MUST now howling roar dictionaries
Now every poem is an arsenal of riots
Forest is a stain on the conscience of nature
and women 14 feet and 120 breast
Now the poet tickle warm fuzz of rest
It's another warm night or clear picture
Now God costumed dance at balls
the girl
gauze pants insects
and parasites soldiers bayonets go to the top
Dutch children smiling heads
Now the wind is one useful cockade
Drought farmers spit hot carcass
domnisorii us women with elegance distinct odor
grinding plants in masses
and each stone look dreaming each virajii the air

Now my wife is sleeping with a radio
his whiskers tickle his ears:
"Unemployment is necessary to correct position
Mass strikes amusement games for adults
hunger is a bird with rings Gaza "
she says, and yet still even.

and above all they need for a fight
final

Posted by: SelenaruNegrea
translated by Google and Teodora Stoica-Ti:

Ion Pacea, pictorul...


surreal gossip with opera great Romanian painter, John Peace on New Year's Eve!
Happy New Years!
Teodora 

Dan Alecsandrescu - interviu 1991


pentru curajul regizarii piesei "Amurgul burghez" de Romulus Guga.
Onoare si mult admiratie pentru confesiunea ta publica vis-a-vis de respectiva piesa, Dan Alexandrescu!                       Un Nou An fericit si plin de realizari, D. Alexandrescu!

vineri, 28 decembrie 2012

RICHARD WAGNER - TRISTAN UND ISOLDE - Act 1 & 2


Richard Wagner a ramas zeul meu in muzica clasica, iar "Tristan si Isolda" este povestea de iubire care mi-a capturat inima mai mult decat "Romeo si Julieta"
Richard Wagner remained my god in classical music and "Tristan and Isolde" is the love story that captured my heart more than "Romeo and Juliet".
Teodora Stoica-Ti:

GELLU NAUM - Voluntary blindness - film by Marian Baciu


cea mai tare pelicula cu portretul si autoportretul poetic al genialului si faimosului suprarealist artist român al cuvintelor, Gellu Naum - pelicula titrata in limba engleza.
Teodora Stoica-Ti:
the hottest film with portrait and self-portrait poetic of the brilliant and famous Romanian artist, surrealist of the words, Gellu Naum - film subtitled into English.
Teodora Stoica-Ti:

GELLU NAUM - Voluntary blindness - film by Marian Baciu 2


I love Gellu Naum.

Gellu Naum- despre actori, Domeniul presimtirilor, Copacul a


Gellu Naum este unul din cei mai mari scriitori romani, de renume mondial, deschizator al curentului suprarealist in arta literara si al surorile ei.
Gellu Naum is one of the largest Roman writers, world-renowned, opener of the surrealist current  in the literary art and of her sisters.
Teodora Stoica-Ti:

Enya - Caribbean Blue


wet kisses with salty taste and long hugs, refreshing.

vineri, 21 decembrie 2012

Lana Del Rey - Born To Die


Viața sau...Noi alegem
Trăiește prezentul, 
nu te gândi la viitor! 
El este cu tine și dacă 
îl imbraci în haine sumbre. 
va fi un gentlman 
rigid si conventional și
niciodata, nu te va lăsa 
să razi cu poftă, să canti, să dansezi..
pentru că el este  "vezi Dumnezule!" 
Marele domn al societății.
Tu fi tu însuți și caută 
jumatatea întregului tău 
care să-ți arate că 
timpul este decât prezent
și trebuie să-l trăiești din plin!
Noi ne naștem să ne bucurăm de viață 
și nu să ne gândim la "born to die"
întrucât,  Moarte vine și nechemată.
de Teodora Stoica-Ti:

The life or ...We choose
You live in the present,
Do not think about the future!
He is with you and if
You dress up in dark clothes.
will be a gentlman
conventional and rigid
never, will not you leave
to laugh heartily, to sing, to dance ..
because he is "see, God"
Great Lord of society.
You, be yourself and seek
the half the your entire
that to show you, that
time is than present 
and you must live it to the full!
We has born as  to us enjoy life
and not to us think of "born to die"
since Death comes and unbidden.
by Teodora Stoica-Ti:

Swedish House Mafia - Greyhound


Este ora sa ne asezam in capsula timpului, sa invitam prietenii si impreună cu Swedish House Mafia sa participam la cel mai tare concurs de ogari suprareali, care se desfasoara intr-un spatiu cu elemente futuriste si costumatii deopotriva, unde fundalul de muzica este o adevarata beție relaxanta. 
Auditie si vizionare!
Teodora Stoica-Ti:

Has come the moment that to we sit in the time capsule, to invite friends and with Swedish House Mafia, to participate at the coolest contest by surreal greyhounds, which running into a futuristic space with elements and costumes alike, where the background music is a real relaxing drunkenness.
Audition and pleasant watching!
Teodora Stoica-Ti:

Bonnie Tyler - Total Eclipse Of The Heart (Live) HQ


Bonnie Tyler - Fagure de miere
Cuvintele tale de privighetoare 
au alungat norii 
din cer si din sufletul singuratic,
a deschis "Împaratia Soarelui" 
si razele lui, sagetile lui Cupidon 
s-au infipt pentru totdeauna in inima ta.
Acum, tu esti un fagure de miere
in jurul caruia, roiesc sufletele 
melomanilor, dar mai ales al iubitului tau 
care, nu te va mai lasa sa bâjbâi in ceata.
de Teodora Stoica-Ti:

Bonnie Tyler - Honeycomb
Your words by Nightingale
have banished the clouds
from sky and from your lonely soul,
has opened "Kingdom of the Sun"
and his rays, Cupid's arrows
has poked, forever in your heart.
Now, you are a honeycomb
around which the, are swarming souls
music lovers, but especially of the your lover
which will not you more let you grope in haze.
by Teodora Stoica-Ti:

Pink Floyd - Comfortably Numb solo cover


the beauty of young artist, purity, accuracy and her diligently
in attaining perfection the interpretation are overwhelming. It is gorgeous.
Teodora Stoica-Ti:

joi, 20 decembrie 2012

Lana Del Rey - Born To Die


"Baby it's cold outside",
dar cuvintele mele de iubire
îți încălzesc trupul cu focul din 
inima-mi care arde 
de dorul tău, iubitule!
de Teodora Stoica-Ti:

"Baby it's cold outside"
but my words of love
warm your body with the fire 
from my heart that burns
of your longing  , baby!
by Teodora Stoica-Ti:

What Child is This- Lindsey Stirling


Lindsey Stirling
Plouă, Lindsey Stirling este ploaie.
Ninge, Lindsey Stirling este ninsoare. 
Furtună pe mare, Lindsey Stirling este talazurile care se zbat. 
Ceață, Lindsey Stirling este cocoloase care se joaca în aer. 
Vânt, Lindsey Stirling este adieri care legană copacii. 
Soare, Lindsey Stirling este explozie de zâmbete luminoase. 
Luna, Lindsey Stirling este Zâna care sperie fantomele nopții. 
Luceafăr, Lindsey Stirling este stea călătoare printre astre.
Pământ, Lindsey Stirling este munți, văi, păduri, păsări, animale.
Țări, orașe, sate, Lindsey Stirling este locuitorul si prietenul lor. 
Cinema, muzică, dans... Lindsey Stirling este artista fără cusur.
Univers, Lindsey Stirling este însuși universul.
de Teodora Stoica-Ti:

Lindsey Stirling
Raining, Lindsey Stirling is rain.
Snowing, Lindsey Stirling is snow.
Tempest at sea, Lindsey Stirling is billows that are struggling.
Fog, Lindsey Stirling is clumps playing in the air.
Wind, Lindsey Stirling is breeze, that  rocking the trees.
Sun, Lindsey Stirling is explosion by bright smiles.
Moon, Lindsey Stirling is Fairy that which frightens ghosts the night.
Evening Star, Lindsey Stirling is star that travels among stars.
Earth, Lindsey Stirling is mountains, valleys, forests, birds, animals.
Countries, towns, Lindsey Stirling is resident and their friend.
Cinema, music, dance ... Lindsey Stirling is faultless artist.
Universe, Lindsey Stirling is the universe itself.
by Teodora Stoica-Ti:

sâmbătă, 15 decembrie 2012

Elements- Dubstep Violin- Lindsey Stirling


Dubstep este incediar la propriu si la figurat. Nu ma pot satura acest Heruvim.

What Child is This- Lindsey Stirling


Lindsey Stirling?
Este copilul - Inger.
Este copilul - Soare.
Este copilul - Luceafar.
Este copilul - Curcubeu.
Este copilul - Vant. 
Este copilul -  Fulger.
Este copilul  fara astampar.
Canta, danseaza, scrie, compune... 
SI niciodata, nu renunta la 
Cine este Ea: Copilul - Minune 
venit in asta lume 
sa bucure intreaga planeta 
cu harul ei, dumnezeiesc.
de Teodora Stoica-Ti:
Luceafar
Lindsey Stirling?
Is child - Angel.
Is child - Sun.
It's child - Star.
Is child - Rainbow.
Is child - Wind.
Is a child - Lightning.
Is restlessness child.
Sing, dance, write, composes ...
and never, not renounce at
Who is She: Child - prodigy
came to this world
to delight the entire planet
with her grace, heavenly.
de Teodora Stoica-Ti:

joi, 13 decembrie 2012