Follow by Email

marți, 5 noiembrie 2013

Stornoway 'I saw you blink'.m4v

http://www.youtube.com/v/S9gAvBz2B3M?autohide=1&version=3&attribution_tag=Fo9KCdLwDsg_IyRQO4VzxQ&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1
Asamblarea digitilizata a mai multor forme de arta intr-un conecept unitar, oglindeste exprimarea fizica si pshica a  omului in armonie cu universul si cu contextul filmului: 'I saw you blink',
cu care s-a cuplat Charles Gallagher pentru a evidentia puterea fuzionării artei cu tehnica, necesara manifestarii contemporane de comunicare in limbajul modern, adecvat progresului.
Teodora Stoica-Ti:
Assembly digitized of several of art forms into a unitary conecept, reflects physical expressing and psychiatric of man in harmony with the universe and with the context of the film 'I Saw You Blink', with who he hooked Charles Gallagher to highlight the power of
the merger of the art with technique, necessary in contemporary manifestation of communication to in modern language, adequate the progress.
Teodora Stoica-Ti:

luni, 4 noiembrie 2013

Céline Dion - My Heart Will Go On

http://www.youtube.com/v/WNIPqafd4As?version=3&autohide=1&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=IGK7SuXw_jONQLjJaNgoTA
grația, eleganța si rafinamentul vocii lui Celine Dion sunt nestemate rare din coroana regala, pe care artista o poartă cu naturalețea ei, feminină.
Nici un os regal sau împaratesc nu poate birui pe adevata regină a Hollywood-ului și a lumii, întrucât prin venele ei, în afara sângelui albastru, curge și lacrimi cerești.
Teodora Stoica-Ti:
gracefulness, elegance and sophistication the voice of Celine Dion are rare gems of royal crown, which artist carries it with her ​​naturalness, feminine.
Nor a royal bone or imperial can not overcome on  the true queen of Hollywood and the world, since  through her veins outside the blue blood, flowing and tears  heavenly.
Teodora Stoica-Ti:


sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Passenger - Let Her Go [Official Video]

http://www.youtube.com/v/RBumgq5yVrA?autohide=1&version=3&attribution_tag=7A6jT1ZdjKbWYY8ipB1gTg&autoplay=1&feature=share&showinfo=1&autohide=1

Fericirea durează puțin,
dar în intensitatea sa, infinită
găsim energie pentru o viață.
Noi toți suntem o apă și un pământ,
nici unul diferit de altul.
Când noi rămânem cu mâna goală,
ca orbii, căutăm în țărâna trecutului
pulberea de aur împrăștiata
de vântul nerecunoștinței noastre
pentru norocul primit de la soarta.
Adunăm ce a mai rămas din ea
și bucuroși de sclipirea sa,
ca niște copii, o luam de la capăt
și tapetăm o altă poveste de iubire.
.................................................. ..................
Teodora Stoica-Ti:
Happiness lasts little
but its intensity, endless
find energy for a life.
We are all a water and an earth,
nor one different _ from the other.
When we remain empty handed
as blind men, seek in the dust the past
gold powder scattered
our ingratitude of wind
received good fortune to fate.
Gather what's left of it
and glad of brilliance his
like some children, we take start over
and dusted another love story.
.................................................. ..................
Teodora Stoica-Ti: